12-07-15

Democratie is enkel een formeel principe

Ach, ik hoor ze graag bezig, de linksen, als ze zeggen "dit is ondemocratisch', of "ondemocratische partijen" verketteren. Het is soms moeilijk om hen weerwerk te bieden, want "democratie" is toch het allerhoogste goed in onze samenleving?

Men geraakt uit deze impasse, wanneer men een onderscheid maakt tussen de 'formele' en 'inhoudelijke' aspecten van de democratie. Strikt genomen is democratie enkel formeel te benaderen: een systeem, een ideologie, een beslissing is enkel democratisch, wanneer er meningsverschillen zijn, die democratisch via discussies in de pers en in het parlement worden uitgesproken. Ik weet niet wie het gezegd heeft, maar democratie is het georganiseerde meningsverschil.

Gevaarlijk wordt het echter wanneer de democratie als een geheel van inhoudelijke waarden wordt beschouwd, die boven elke discussie en debat verheven zijn. De inhoudelijke variant van het democratieconcept, die in veel westerse landen overheerst, is er een van schijnbaar boven elk debat staande waarden, zoals de evidentie van de Europese integratie, de euro, het multiculturalisme, het feminisme, de gender- en homogelijkheid, etc. Hier worden bepaalde (tijdelijke) inhoudelijke waarden verward met een formele conceptie van de democratie. Zo veroordeelt men bepaalde partijen als "ondemocratisch", omdat ze van mening verschillen over na te streven waarden. Men ziet dit heel goed in de discussie over de nieuwe Duitse partij 'Alternative für Deutschland' (AfD), en nog meer over Pegida. Omdat deze partijen/bewegingen andere waarden nastreven, zijn ze niet noodzakelijk ondemocratisch.

Of de hypocrisie van het begrip 'populisme' en 'populistisch'. Dit zijn strijdbegrippen van de (nog heersende) elite, die tracht anderen, die van mening verschillen, te belasteren en moreel zwart te maken.

(Het gebruik van morele argumenten in de politiek, dat volgens mij aan inflatie onder hevig is, valt buiten het bestek van deze bijdrage.)

15:25 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.