31-01-15

Multiculturele generatiekloof?

meschede-180xVar.jpgEen jong bieke dat journalistiek studeert, schrijft een artikel voor de politiek-correcte krant Die Zeit, met de titel 'De gevaarlijke angsten van de ouderen'. Mijn oom, zegt ze, vindt dat er teveel moslims in Duitsland zijn, en dat Islamisering een gevaar voor de toekomst van Duitsland betekent. En dat men de immigratie moet beperken, vooraleer we door vluchtelingen overspoeld worden.

Zij daarentegen vindt haar oom een gevaar voor Duitsland. Want ze heeft op school geleerd dat Duitsland een demografische transformatie ondergaat, en dat enkel immigratie de pensioenen van de grijze golf kan betalen. "Ik heb niets tegen ouderen", schrijft ze, "maar zij moeten niet met hun racisme de sociale zekerheid belasten."

Ons jonge bieke, dat gesocialiseerd is in het schijtlinkse Duitse onderwijs, klapt hier de officiële ideologie na. Ze zal zeker met onderscheiding geslaagd zijn. 'Immigratie is goed voor allen', 'Duitsland heeft nood aan vakkrachten' , 'een bont Duitsland',  etc. zou recht uit de doctrinaire ideologische traktaten van de SPD of de CDU geplukt kunnen zijn.

Dit alles is wel gedeeltelijk waar, want Duitsland krimpt demografisch, omdat kinderen als een ballast worden beschouwd in het sterk prestatiegerichte land. Maar de vraag is alleen maar of massale immigratie van mensen uit achterlijke culturen kan voorzien in de nood aan geschoolde werkkrachten. De meesten zijn een zware belasting voor de sociale kassen. Bovendien wordt door massale immigratie, zoals Duitsland dit nastreeft, een neerwaartse druk op de lonen uitgeoefend.

En dan dat sentimentele gezwam van 'ik heb een vriend, die Mohammed heeft, en dat is een toffe pee'. Dus zijn alle immigranten leuk, en zijn de angsten van mijn neofascistische oom, die in de maandagmanifestaties van Pegida meewandelt tot zijn sloefen versleten zijn, ongegrond. Natuurlijk zijn er toffe allochtonen. Mijn beste vriend is een Marokkaan. Maar zulke persoonlijke relaties -die uiteraard toe te juichen zijn- mag ons er niet van weerhouden om uiterst kritisch te zijn voor de immigratiegolf die Europa sinds twintig, dertig jaar overspoelt.

En dan dat gezever over het feit dat er altijd immigratie is geweest. Dat is uiteraard waar, maar 1) die was kwantitatief beperkt, en 2) vroeger ging het om immigratie van mensen uit dezelfde cultuurkring. Massale 'immigratie' van mensen met een totaal andere cultuur is er alleen in militaire vorm geweest, denk aan de uitroeiing van de Indianen door de blanke kolonisten en aan de volksverhuizingen in de 5de eeuw, die het einde van het Romeinse Rijk inluidden.

Misschien heeft het jonge bieke, journaliste-in-spe, een punt. Ik weet het niet, maar misschien staat de huidige generatie twintigers positiever tegenover de multiculturele samenleving dan de oudere generatie, die nog opgegroeid is in een quasi-homogene blanke maatschappij. Onderzoek naar Pegida 's en anti-Pegida 's heeft aangetoond dat de eersten tot de +40-ers behoren, en de anti-Pegida 's (Antifa, Die Linke,...) tot de jongeren.

Maar met haar allochtonenvriendelijke ideeën hoeft ons jonge bieke niet voor haar toekomst te vrezen. Een baantje bij een groenlinkse, schijtpolitieke krant, zoals Die Zeit, of erger nog -want lager kan men niet vallen op vlak van haat tegen het eigen volk- Der Spiegel, ligt zeker binnen haar bereik.

15:43 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.