17-11-14

Zwarte Piet en vrouwenrechten: twee maten, twee gewichten?

"Wat is er toch zo onwelgevallig aan volgende bijdrage dat ze constant verdwijnt? Iemand? Heeft zich iemand al eens afgevraagd hoe vernederend het is voor vrouwen om overal in het straatbeeld de pijnlijke islamitische karikaturen van de vrouw te zien rondlopen,van kop tot teen gesluierd en in vormloze gewaden gestoken? Waarom moeten vaak mensonterende en archaïsche tradities van allochtone minderheidsgroepen boven elke vorm van kritiek worden geheven en, sterker nog, met het grootste respect worden behandeld? Van nieuwkomers wordt niet geëist dat ze zich aanpassen en actief deelnemen aan de samenleving. Assimilatie is een scheldwoord geworden, een aanslag op de mensenrechten (cfr. Erdogan). Iedereen mag zich hier komen vestigen met behoud én bescherming dmv subsidies en speciale groepsrechten van de eigen culturele identiteit. Stilaan maar onherroepelijk wordt de weg vrijgemaakt voor vrouwonvriendelijke praktijken als gedwongen huwelijken (onder het eufemisme van gearrangeerde huwelijken), polygamie, seksuele apartheid, speciale regels mbt familiale rechten zoals het hoederecht na echtscheiding over de kinderen, het erf- en huwelijksvermogensrecht enz...wat tot rechtsongelijkheid leidt binnen de democratische rechtsstaat, om nog te zwijgen over eeuwenoude mediterrane gebruiken als eerwraak en eremoorden waar ook binnen de rechtsspraak steeds meer begrip en verzachtende omstandigheden voor wordt opgebracht. En zelfs tegen gruwelijke praktijken als vrouwenbesnijdenis wordt slechts met mondjesmaat opgetreden. Als men dit alles in rekening brengt, dan kan men de hele - politiek aangestuurde - commotie rond een onschuldig kinderfeest dat hoop en al maar enkele dagen per jaar duurt, alleen maar beschouwd worden als een uiting van schaamteloze verloochening van de eigen rijke culturele identiteit en al waar die voor staat." (KP in Knack)

07:26 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.