30-08-13

De roodgroene waanzin

Zeer goed geschreven commentaar in een Duitse krant, naar aanleiding van het opflakkeren van het asieldebat in Duitsland, na het massale protest tegen de inplanting van een asielcentrum in Berlijn. En het even massale protest ten voordele van asielzoekers door linksen, antifa's, die Linke, SPD, die Grüne en een hele rimram van anti-racistische organisaties. Ook hier weer de termen Nazi en Gutmensch. Dit laatste woord wordt ook in het Nederlands gebruikt en heeft een negatieve connotatie. Daarmee wordt niet an sich de 'goede' mens veroordeeld (maar wat is goed?), maar de linkse, naïeve wereldverbeteraar, die gelooft in de multiculturele sprookjes. Iedereen kan zich onmiddellijk bij dit woord een voorstelling maken van wat het betekent. 

---

Al die leugenachtige, kinderlijke en naïeve hersenspinsels geven zeer goed de toestand in ons land weer. Zo wordt ook politiek bedreven, steeds weer die hordes van meelopers, herrieschoppers, naïeve fantasten en multiculturele romantici, die als pand worden gebruikt. Hier wordt een destructieve waanzin op de spits gedreven en wie niet meedoet of gewoon ertegen is, wordt als slechte Nazi gebrandmerkt. Dit is een dictatuur van de hersenlozen, het mag enkel bont en schril zijn, dan voelt de verwekelijkte welvaartsburger en de uitkeringstrekker zich goed. En dat doet zich voor op alle niveau's. Maar het fundament brokkelt af en wordt enkel nog met gebrul en intimidatie in leven gehouden. Dat is de zogenaamde moraal van de Gutmensch, die tot in de knoken fundamenteel fascistoïde is, omdat die niets anders meer kan bieden dan haar morbide ideologie. Maar het leven verloopt anders dan de linksen denken, daar helpt geen kleurrijke vernislaag of socialistische leuzen. Mijn God, wat is er van dit land geworden?

---

Diese ganzen verlogenen und trotteligen Einfaltspinsel zeichnen sehr gut den Zustand unseres Landes. So wird auch Politik gemacht, immer die Heerscharen der Mitläufer, Radaumacher, Einfaltslosen und MultiKulti-Romantiker als Versatzmasse. Hier wird ein desaströser Wahn auf die Spitze getrieben und wer nicht mitmacht oder sogar dagegen ist, wird als böser Nazi gebrandmarkt. Das ist eine Diktatur der Gehirnlosen, nur bunt und schrill muß es sein, dann fühlt sich der verweichlichte Wohlstandsbürger und Alimentenerhalter wohl. Und das zieht sich durch alle Etagen. Aber das Fundament bröckelt und wird nur noch mit Geschrei und Einschüchterung am notdürftigen Leben erhalten. Das ist die sogenannte Gutmenschenmoral, im Grunde faschistoid bis in die Knochen, weil sie nichts anderes mehr gelten lassen als ihre morbide Ideologie. Aber das Leben tickt anders, als es die Linken beansspruchen, da hilft auch keine bunte Tünche und sozialistische Parolen.
Mein Gott, möchte man sagen, was ist nur aus diesem Land geworden?

09:26 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.