08-08-13

La Blonde de Youtube parle

Ik had jullie beloofd om een bijdrage te brengen over la Blonde de Youtube, een Franse vrouw van Italiaanse origine, die recht(s) voor de raap spreekt over de recente rellen in Trappes, nabij Parijs, en de problemen met moslims in de Franse banlieues. Haar videos zijn zeer succesvol op Youtube, maar lokken ook zoveel haat en onverdraagzaamheid op vanwege bepaalde groepen, die samenspannen om haar videos te laten censureren, wat ook met enkele ervan gebeurd is.

In het begin van deze video spreekt ze eventjes over de treinramp, enkele weken geleden, waarbij een trein ontspoorde en 8 doden vielen. Tot groot afgrijzen van de publieke opinie is uitgelekt dat de doden geplunderd werden. 't Is maar om te zeggen dat in Frankrijk in sommige regio 's rechteloosheid begint te heersen. Er zijn ook vragen over de oorzaak van het ongeval, allee er is veel speculatie over echte of vermeende complottheorieën.

Over de rellen in Trappes, eind juli. Een volledig gesluierde vrouw -wat wettelijk verboden is- werd door de politie gevraagd om zich te identificeren. Naar verluidt zou de echtgenoot van de vrouw daarop getracht hebben de politieagent te wurgen. Wat uiteraard betwist wordt door hun geloofs- en rasgenoten, die zeggen dat het om provocatie door de politie gaat. Daarop begonnen de rellen door 'jongeren' (als de media spreken over 'jongeren' of 'youth', dan weet je over wie het gaat...), het bekogelen van de politie met stenen, het afschieten van vuurwerk, het in brand steken van auto 's.  We kennen stilletjesaan het democratische gehalte van dit racaille.

Wat la Blonde de Youtube zo succesvol maakt, is dat ze de taal en de stijl vertolkt van de Franse volksmens, die grotendeels voor het Front National is. Schitterend vind ik hoe ze de rol van de doorsnee Franse mama inneemt en reageert op de uiting van een Moslima dat haar kinderen om middernacht door de politie met traangas bespoten werden. Des enfants, dehors, à minuit? Wat doen kinderen om middernacht op straat? Ze horen al lang in bed te steken. Dit drukt de vinger op een wonde, een cultuurverschil uit de dagdagelijkse praktijk, ver van theoretische integratiediscours en gelijkheidssprookjes, dat ik ook in mijn eigen ervaring heb leren kennen: het feit dat allochtone kinderen zo laat gaan slapen...met alle gevolgen van overlast, irritatie en slapeloosheid. Ik kan er nog zo een paar uit mijn mouw schudden: het feit dat allochone kinderen zo hard schreeuwen, gillen en krijsen, dat de ouders hen maar laten doen...Dat ik letterlijk gek ben geworden van het hysterisch gegil van één van de kinderen van mijn Afrikaanse buren...

Dus wanneer la Blonde de Youtube hier over moslimkinderen spreekt, die om middernacht nog door de straten dwalen, dan is dit een argument uit de praktijk, dat velen zullen herkennen die in multiculturele wijken wonen.

Wat ik ook zo interessant aan la Blonde de Youtube vind, is dat ze geen Française de souche is, maar kind van Italiaanse ouders. Italianen hebben nooit problemen veroorzaakt, ze zijn na één generatie al perfect geïntegreerd, zodanig dat ze niet meer als buitenlanders worden gepercipieerd. Met de moslims en de zwarten is dit anders. Waar ik naartoe wil, is dat er een nieuwe conflictbron aan het groeien is, waarover nog niet in de media wordt gesproken: het potentiële conflict tussen 'oude' migranten en 'nieuwe' migranten. De laatste jaren zijn er bijvoorbeeld in Antwerpen enorm veel zwarten uit Subsaharaans Afrika toegestroomd. Voor zover ik weet, zijn dat geen moslims. Alzo, potentieel conflict tussen de Magrebijnse moslims en de 'nog primitievere' negers uit de brousse of de savanne.

Sommigen beschouwen La Blonde de Youtube als de nieuwe Jeanne d' Arc, die Frankrijk, nu niet meer van de Engelsen, maar van de vreemdelingen, bougnoules en caïds zal verlossen. Laten we dit maar toeschrijven aan de gezwollen nationale symbolen van de Fransen. Ach ja, la Blonde de Youtube wil niet dat de linksen raken aan 'haar' Marseillaise, die de Mélénchonistes -zo genoemd naar de voorman van extreem-links in Frankrijk-, racistisch vinden...

10:28 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.