04-08-13

Het cirkelen van het verlangen

La psychanalyse ne néglige pas le moi: elle vise entre autres la fragmentation d' une image ou d' une posture qui s' offre dans un premier temps dans une mirage de maîtrise. Par la mise en jeu des béances pulsionelles et des trous du discours, il se produit un retournement de la surface moïque en un canal feuilleté d' images. Abimé par le language dans les cercles de la demande et du désir, le moi se fragmente en éclats. Mais ce ne sont pas des éclats désordonnés, ils sont amarrés au mouvement de relance du désir: le processus analytique entraîne une mise en orbite des images autour des objets cause du désir.

De psychoanalyse verwaarloost niet het Ik: ze beoogt onder andere het verbrokkelen van een beeld of een houding, die zich in eerste instantie als illusie van zelfbeheersing aanbiedt. Door het inzetten van de driftmatige openingen en de gaten in het spreken, doet zich een ommekeer voor van de oppervlakte van het ik naar een gelaagd kanaal van beelden. Beschadigd door het spreken in de cirkels van de vraag en het verlangen, valt het ik in fragmenten uiteen. Maar het zijn geen ordeloze fragmenten, ze zijn opgenomen in de beweging van het weer op gang brengen van het verlangen: het analytisch proces heeft als gevolg dat de beelden gaan cirkelen rond de objectoorzaken van het verlangen.

J.-D. NASIO, Enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse, Paris, 200, p. 105.

11:21 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.