01-05-13

Wantoestanden in Woonhaven en onderverhuring aan het OCMW

Ik heb vernomen dat de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven appartementen onderverhuurt aan het OCMW, dat er mensen in onderbrengt met een problematische woonattitude.

Nu, wat is het probleem, vraag je dan? Het probleem is hetvolgende: als die mensen, die begeleid worden door het OCMW in de appartementen van Woonhaven, overlast veroorzaken, dan heeft Woonhaven, de huisbaas, de eigenaar, geen enkele bevoegdheid over die probleemgevallen. Want ze vallen onder de bevoegdheid van het OCMW, zeggen mijn informanten. De verantwoordelijke sociaal assistent van de betreffende woonblok trekt zijn of haar handen van het probleem af, want "ze vallen onder het OCMW".

Met andere woorden, je zal maar als huurder in problemen geraken met je buur voor bv. geluidsoverlast, als die onder het OCMW valt. De sociale assistent doet of zijn neus bloedt. Je kan het hem niet verwijten, want dat is het beleid zeggen ze. Hun bazen zeggen: je voert het beleid uit, of je staat aan de dop.

Dit betekent dat het slachtoffer van overlast volledig in de kou staat. Zijn huisbaas, de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven, geeft hem niet de bescherming, waarop hij recht heeft. Het is een echte nachtmerrie, zeggen mijn bronnen. Want het OCMW verdedigt enkel de belangen van de mensen die ze begeleidt. 

Zoals we gewoon zijn is hier sprake van het pamperen van overlastgevallen, ten nadele van fatsoenlijke mensen, die zich wel aan de huurregels houden. Zoals we het gewoon zijn, wordt het slachtoffer als dader behandeld. Zoals we het gewoon zijn, wordt hij als racist beschouwd, als de overlastveroorzaker een vreemdeling is. Zoals we het gewoon zijn, blijven sociale wantoestanden voortwoekeren, met als gevolg dat de sociale cohesie van de blokken van Woonhaven desintegreert, niemand zich nog verantwoordelijk voelt voor het instandhouden van de leefkwaliteit, en iedereen zich wentelt in een masochistisch gevoel van machteloosheid, want "er wordt toch niets aan gedaan"...

08:02 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (1) |  Print |  Facebook | |

Commentaren

Woonhaven en het Antwerps stadsbestuur schieten hier tekort. Men moet mensen die voor overlast en problemen zorgen net hard aanpakken net zoals men dat doet op straat of elders. Zo weet iedereen ook wat zijn verantwoordelijkheid is. Ik vrees als dit zo blijft duren, dat het ooit te veel zal zijn en dat iemand van de verantwoordelijken hiervoor juridisch zal worden vervolgd en consequenties zal moeten aanvaarden. Ik hoop dat ze dit probleem hard aanpakken want de blokken lijken nu meer een gevangenis dan een bewoonbaar kwalitatieve woonst

Gepost door: anoniem | 20-10-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.