24-03-13

De Bibliotheek van Saint-Victor en de Boeken die Pantagruel daar aantrof

Mijn Meester Pantagruel vond de bibliotheek van Sint-Victor zeer interessant, vooral omwille van enkele boeken die hij daar aantrof, waarvan hier de lijst:

De Gulp van het Recht.

De Kous der Decreten.

De Granaat der Deugden.

Het Peleton der Theologie.

De Roede der Predikers, geschreven door Turlupin.

De Olifantenkloten der Paladijnen.

De Anti-aphrodisiaca der Bisschoppen.

Marmotret: Over de Bavianen en de Apen, met een commentaar van Des Orbeu.

Decreet van de Universiteit van Parijs over de décolleté van kleine vrouwen, wordt vervolgd.

De verschijning van Sint-Gertrudis aan een non in het kraambed.

De Kunst van het beleefd Scheten laten in de Maatschappij, door Meester Hardouin.

De Slobkousen, alias de Botten van het Geduld.

Het Mierennnest der Zeven Kunsten.

Het gebruik van Bouillons en het zich gedragen op Café, door Sylvester de Piero, Jacobijn.

De Beetgenomene aan het Hof.

De Kabas der Notarissen.

De Beurs van het Huwelijk.

De Smeltkroes der Contemplatie.

De Acrobatieën van het Recht.

De Prikkel van de Liefde tot de Wijn.

De Sporen van de Kaas.

Over de Voetschrapers der Professoren.

Tartaretus: Hoe te Schijten?

Zich laten zien in Rome.

Bricot: Over de verschillende soorten Boterhammen.

De Fundamenten der Discipline.

De Sloffen van de Nederige Mens.

De Pens van het Juist Denken.

De Ketel der Grootmoedigheid.

Ruzies tussen Prekers.

De Taart der Pastoors.

Eerwaarde Broeder Lubin, Provinciaal Vader der Breedsprakerigheid: Hoe Spek te Kraken (drie delen).

Pasquin, Marmoreïsch Doctor, Hoe geitenkalveren met Kardoenen te eten in paapse tijden, tengevolge het verbod door de Kerk.

De fabrikatie van Euros aan het Kruis door de  Ridders der Industrie.

Brillen van Trippelaars in Rome.

Mayer: De Kunst van Pensen te maken.

De Viool der Prelaten.

Beda: Over het hebben van Goede Darmen.

Verzoek van de Advocaten over de Hervorming der Kruiden.

De Klauw der Procureurs.

Erwtjes met Spek (becommentarieerde uitgave).

Hoe Roomsoezen te maken met Aflaten.

Pillot Geldschraper, Doctor in Beide Rechten, Het corrigeren van de Flauwekul in de Glossesn van Accursius (laatste heruitgave).

Over de Strategie, door Vrije Boogschutter Bagnolet.

Franc Taupin: Over de Militaire Kunst, geïllustreerd door Poltron.

Hoe en waarom paarden en veulens te villen, door Onze Meester Québecu.

Over de Boertigheid der Papen.

Onze Meester Ezelbeen van Rostock: Waarom mosterd serveren na de maaltijd (veertien volumes geapostilleerd door Mevrouw Vaurillon).

De Kloterij der Promotoren.

Tien weken uit het debat van het Concilie van Konstanz over een zeer heikel punt: Kan een Geest opgesloten in een fles tweede Intenties eten?

Het Groenvoeder der Advocaten.

Als een Diefstal van Kardinalen.

Het uitdoen van sporen, poor Meester Albéron van Rosata (tien decaden).

Van dezelfde: Voor een militaire bezetting van de Haren (in drie volumes).

De Intrede van Antoine de Leive in het Vuurland.

Marforio, baccalaureus en beursmakelaar te Rome: Hoe de Muilezels der Kardinalen te Roskammen.

(wordt vervolgd)

10:19 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.