14-03-13

En Provence/dans la Provence?

Dit jaar volg ik het vierde en dus hoogste niveau Frans. Ik ben veel naïviteit en overmoed kwijtgeraakt, veel verwachtingen als zou ik al het geleerde ook echt actief kunnen maken. Ik bedoel: men moet een onderscheid maken tussen actieve en passieve kennis van een taal. Passieve kennis van een taal is het begrijpen, het herkennen. Actieve kennis is het echt spreken of schrijven. Qua passieve kennis van het Frans sta ik heel ver, qua actieve beheersing dien ik toe te geven dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

Jarenlange ervaring in het volgen van vreemde talen (Engels, Duits, Frans) hebben me geleerd dat je steeds op dezelfde problemen stoot, die relatief onafhankelijk zijn van de aard van de vreemde taal.

Het grootste probleem is het letterlijk vertalen van Nederlandstalige structuren in woorden van de vreemde taal in kwestie. Onlangs gaf ik daarvan een mooi staaltje ten berde: j' en suis revenu, een letterlijke vertaling van ik ben daarvan teruggekomen. Dit is Frans met haar op. Je zou kunnen zeggen: j' ai changé mon opinion.

Of, in verband met de verkiezing van een nieuwe paus, wou ik zeggen: Is de Kerk nog relevant voor deze wereld? Ik zei: L' Eglise est- elle encore relevante pour le monde actuel? 'relevant' is geen Frans (niet in deze betekenis); het moet zijn: L' Eglise est- elle encore pertinente (ou importante) pour le monde actuel?

Een ander groot probleem is het gebruik van voorzetsels. Voorzetsels zijn kleine, onnozele woordjes, die woorden of zinsdelen met elkaar verbinden. Ik heb zelfs last met de voorzetsels in het Nederlands. Voorzetsels zijn stukjes taal die volledig onbewust zijn, en waarvan fouten in het gebruik zeer moeilijk te veranderen zijn. Is het en Provence of dans la Provence, is het sur la rue of dans la rue, is het à ce moment of en ce moment? Ook hier stuwt de Germaanse taalstructuur naar boven: we zeggen in de Provence, daarom vertalen we dans la Provence, wat niet correct is, het moet zijn en Provence. We zeggen: op straat, daarom vertalen we sur la rue, maar het moet dans la rue zijn.

(stuk over en Provence/dans la Provence kwijtgeraakt. Spijtig, want het was een mooie herinnering. 't Heeft weeral niet mogen zijn. Het lot is mij tegenwoordig niet gunstig gezind. Wat heb ik misdaan, o Moira?

 

05:49 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.