14-07-12

De echo van juffrouw Vissers

Plots glijdt een stukje papier uit het boek dat hij aan het lezen is. Het is het bibliotheekticket van een vorige lezer. Op 23 oktober 2011, om elf uur drieënveertig om precies te zijn, leende ene Liesje Vissers volgende werken: 

1) De Sater
2) La forza del passato
3) Hanno tutti ragione
4) Echo 's echo 's : de kunst van de allusie
5) In ongenade 

Het zou het begin kunnen zijn van een romantische roman, waarbij het mannelijk hoofdpersonage op zoek gaat naar de lezeres, die hetzelfde boek gelezen heeft als hij. Maar omdat het niet in mijn aard ligt om zulks te schrijven,  houden we het maar op het leuke en verrassende van het objet trouvé. Een stuk intimiteit van een ander dat bij toeval in je leven binnendringt. Maar waarom vind ik het belangrijk genoeg om hierover een stukje te schrijven. Vooreerst omdat het om een vrouw gaat. Ik ben een man, zij is een vrouw, dat prikkelt nu eenmaal de verbeelding. Verder omdat de titels 'mooi' zijn, ze roepen associaties op. Het boek dat mij en Liesje Vissers verbindt, dat we allebei gelezen hebben, is trouwens Echo 's  echo 's van Paul Claes, met als ondertitel De kunst van de allusie. Allusie of toespeling zouden we kunnen omschrijven als het op de achtergrond weerklinken van andere werelden of betekenissen, zonder dat die expliciet benoemd worden. De titel van Claes' boek is heel mooi, over de echo van de nimf Echo, die de stem van Narcissus weerkaatst. De Sater doet ons dromen van exquise Romeinse orgieën. La forza del passato doet onmiddellijk denken aan La forza del destino van Verdi. Hanno tutti ragione, eveneens een Italiaans 'citaat', laat eveneens de Italiaanse belleza weerklinken. Misschien is Hanno wel in ongenade gevallen. Kijk eens waar we naartoe aan het gaan zijn, door gewoon op de titels te associëren. Dat is de kunst van de allusie, de echo van de nimf Echo, die eeuwig onze stem (onze verbeelding) naar onszelf terugkaatst, zelfs vanaf een onnozel bibliotheekticket, dat toevallig uit ons boek is gevallen.

10:47 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.