29-06-12

De woestijn van de werkelijkheid

In de film The Matrix van de broers Wachowski zegt Morheus tegen Neo (Keanu Reeves): 'Welcome to the Desert of the Real'. De schijnbaar naadloze maatschapij  is in werkelijkheid een rokende puinhoop na een apocalyptische ineenstorting. De illusie wordt instandgehouden door de Matrix, een gigantische computer die via artificiële intelligentie deze beelden in de hersenen inplant van de mensen, die in werkelijkheid zijn teruggevallen tot een embryonale staat. Welcome to the Desert of the Real. Slavoj Zizek neemt deze quote als titel van zijn boek over de post 9/11-wereld. Zizek is een Lacaniaan en denkt in termen van de begrippen the Symbolic/the Real, waarbij het symbolische de ideologische taal en de daarop gegrondveste instituties is, en het reële 'de werkelijkheid', los van de Matrixachtige ideologie. 9/11 was de eerste schok van de 21ste eeuw waarbij de menselijke embryo's aan het illusoire karakter van the Matrix herinnerd werden (de illusie van veiligheid in de bolwerken van Westerse welvaart), maar de programmeerfouten in the Matrix kwamen pas volop aan het licht met de eindeloze financiële crisissen vanaf 2008. De derde schokgolf zal in de jaren 2020-2030 plaatsvinden, als de grondstoffen en energiebronnen werkelijk uitgeput raken. De knapste programmeurs-ideologen zullen er waarschijnlijk niet meer in slagen the Matrix te herstellen.

11:05 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.