07-04-12

Nietsches zware hamer

a) "Het geheel van gewaarwordingen, kennis, ervaring, ja de gehele last van de cultuur is zo groot geworden, dat de  overprikkeling van de zenuwen en het denken het grote gevaar is, ja dat de gecultiveerde mensen van de Europese landen gewoonweg neurotisch zijn (...)." Je zou denken dat deze zin op onze hedendaagse moderne cultuur slaat, maar neen, het is een overpeinzing van Nietsche uit de jaren 1880...(Menschliches, alzu menschliches, nr. 244).

b) Uberreizung der Nerven -overprikkelde zenuwen-, dat is een mooie omschrijving van wat het betekent in onze moderne tijd te leven.

c) Het Zijn, de Liefde, de Rechtvaardigheid. Zo zou zou men soms moeten schrijven: begrippen doorschrappen die te abstract, te ambigu, te ideologisch beladen zijn, of die niet beantwoorden aan je ervaring. Zo schreven, in een bepaalde fase van hun werk, Heidegger en Derrida. Hetgeen niet betekent dat de woorden het Zijn, de Liefde, de Rechtvaardigheid zinloos of zinledig zijn, alleen dat hun gebruik in bepaalde contexten niet gepast is.

d) De ware reden voor de breuk tussen Nietsche en Wagner zou geweest zijn, dat Wagner in een brief aan Nietsches arts had geschreven dat de oorzaak van diens ziekte het excessieve masturberen was. Nietsche was -het schijnt- daarachter gekomen en verbrak, dodelijk gekwetst, de relatie met Wagner. Was het daarom dat de filosoof met de "hamer" zo hard was voor "die Weiber", omdat hij en zijn hamer bij de vrouwen niet aan hun trekken kwamen?

13:42 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.