10-08-11

De herhalingsdrift van het trauma

Mijn favoriete boek van Freud is Jenseits des Lustprinzips-Beyond the Pleasure Pnciple-Voorbij het lustrincipe uit 1921. Daarin ontwikkelt Freud de geniale idee van de herhalingsdrang van het menselijk verlangen. Freud kwam tot deze intuïtie door de behandeling van oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. In het vroegere werk van Freud was er een duidelij onderscheid tussen lust en onlust. Freud werd nu geconfronteerd met de vraag waarom deze oorlogsneurotici, die zulke gruwelijke dingen hadden meegemaakt, altijd maar over die gruwelen bleven praten, ja, dat ze zelfs in hun dromen daardoor gekweld werden? Want, indien de mens, volgens de vroegere conceptie vanFreud, bepaald zou zijn door het lutprincipe, het vermijden van mijn, dan zou men toch mogen verwacthen dat de mens afweermechanismen tegen de onlust zou hebben? Maar neen, zelfs in de dromen van oorlogsneurotici bleken die afweermechanismen afwezig te zijn.

Dit is volgens mij de geniale intuïtie van Freud in Jenseit des Lustprincips: trauma 's zijn iets wat eeuwi terugkeert,, eindeloos blijft de mens cirkelen rond trauma 's, hoeveel therapie hij ook krijgt. Een trauma is iets waarrond de mens eeuwig blijft cirkelen.

Maar nog genialer in mijn interpretatie van Frueds Jenseits des Lustprinzips, is dat de mens blijkbaar geniet van het lijden, anders zou hij er niet zo eeuwig blijven rondcirkelen. ja, het lijden is genot, dit is de opheffing van de dualiteit lust/onlust. ik vind dit geniaal, het feit dat de mens blijkbaar geniet van onlust, het lijden.

Zo blijf ik eewig en eeuwig cirkelen rond mijn overval op mij, verleden jaar. Hoewel dit uiteraard een zzer onlustvolle ervaring was, schijn ik er op één of andere manier van te genieten, het genieten van mijn lijden, het masochisme, het eeuwig en eeuwig daarover verhalen blijven vertellen (Goddank dat ik erover verhalen kan vertellen, want dat is psychische gezondheid: eindeloos verhalen vertellen, want de mens is in essentie een verhalenvertellend wezen...)

01:47 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.