28-12-10

Vette kat versus magere kat

In het Engels kunnen sommige werkwoorden zowel met de ing-form als met to + infinitive gebruikt worden, waardoor een andere betekenis weergegeven wordt.

bv.

He stopped drinking: hij is gestopt met drinken (hij is een alcoholist).

He stopped to drink: hij stopte om te drinken.

Of het verschil tussen een vette en een magere kat:

She always forgets feeding the cat, so she feeds her twice: ze vergeet altijd dat ze de kat al eten gegeven heeft, zodat ze haar tweemaal voedert => vette kat!

She always forgets to feed the cat, so the poor animal is always hungry: ze vergeet altijd de kat eten te geven, zodat het arme dier altijd honger lijdt => magere kat!

Een werkwoord met ing-form verwijst naar iets dat in het verleden is gebeurd, een werkwoord met to + infinitive verwijst naar een intentie, iets dat in de toekomst gebeurt.

Maar veel werkwoorden kunnen zowel met de ing-form, als met to + infinitief gebruikt worden, zonder betekenisverschil, bv.

I like swimming

I like to swim

Maar:als er een intentie is, dan kan enkel to + infinitief gebruikt worden, bv.

I 'd like to swim en niet I 'd like swimming

17:50 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.