28-10-10

Latin-based words

Men zegt dat Engels een Germaanse taal is. Dat is niet helemaal correct. De stam van het Engels bestaat inderdaad uit Germaanse woorden. Het zijn de courante woorden die in dagelijkse conversaties gebruikt worden. Daarnaast zijn er een heleboel woorden met Latijnse stam, die ofwel rechtstreeks uit het Latijn overgenomen zijn, ofwel via de omweg van het Spaans, Portugees of Frans. Men herkent die woorden o.a. aan de prefixen con-, in-, re-, sub-, per-, pro-, pre-, etc. Latin-based words zijn typische intellectuelenwoorden, die bijna uitsluitend in formeel, geschreven Engels worden gebruikt.

Enkele voorbeelden:

to preserve: bewaren, instandhouden

to preclude: uitsluiten

to pertain: pertinent, relevant zijn voor

to reside: liggen in, berusten bij

to persist: volhouden

to prevail: gelden, heersen, courant zijn

to sustain: steunen

to occult: verduisteren

to occlude: afsluiten, afdichten

to obfuscate: verduisteren

to subsist: inherent zijn aan

to resume: verdergaan

to subside: achteruitgaan

to suspend: opheffen

to obliterate: uitwissen, doen verdwijnen

to perpetuate: verderzetten

09:38 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.