01-10-10

Neither do I

Als een spreker in het Engels iets zegt, dan wil je soms antwoorden: ik ook! Nederlandstaligen hebben dan de neiging om dit letterlijk te vertalen en te zeggen: Me too. In de plaats daarvan gebruikt het Engels so +  hulpwerkwoord of do/did:

I like reading novels. - So do I. (Me too)

They 'd like to go to the United States. - So would I. (Me too)

John made a lot of mistakes. - So did I.

She 's been living in London for several years. - So have I.

Bob should work less. - So should I.

Bij negatieve zinnen wordt het nog moeilijker.Hoe zeg je Ik ook niet. Daarvoor gebruikt men neither + (affirmatief) hulpwerkwoord of do/did:

I don 't like swimming - Neither do I.

Mary hasn 't had a square meal yet. Neither have I.

We didn 't go to the concert. Neither did I.

In de plaats daarvan kan men ook either + negatief hulpwerkwoord of don 't/didn 't gebruiken: 

I don 't like swimming -  I don 't either.

Mary hasn 't had a square meal yet. - I haven 't either.

We didn 't go to the concert. - I didn 't either.

In een andere context betekent either om het even welk van beide, en neither geen van beide:

I like either of these books.

Would you marry either of these girls?

I 've read neither of these books.

Neither of them knew the way.

20:07 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.