01-09-10

I 'll press charges against you

Sinds enkele jaren schrijf ik regelmatig Engelse woorden en uitdrukkkingen op wanneer ik een Engelstalig tv-programma bekijk. Ik heb nu al ettelijke schrijftjes volgekribbeld. In het begin schreef ik vooral aparte woordjes op, waarvan ik de betekenis opzocht in het woordenboek. Maar gaandeweg schreef ik flarden zinnen op, die ik wel begreep, maar onmogelijk zelf zou kunnen uitspreken.

Als je gevorderd Engels wil leren, is het belangrijk van de context waarin een woord wordt gebrikt, goed in rekening te nemen. Het heeft volgens mij weinig zin om een woord uit zijn context te rukken, en daar 'de' vertaling van op te zoeken. Engelse woorden komen op mij heel vaag over, in een goed woordenboek hebben ze soms heel verschillende betekenissen. De context erbij noteren is volgens mij belangrijk, bv. een adjectief met het substantief waarbij het gebruikt wordt, of een werkwoord met het lijdend voorwerp. Ik las bv. in verband met Duitse obligaties, dat die een 'paltry level' bereikt hebben. 'Paltry' wordt in het woordenboek met 'klein' vertaald. De uitdrukking betekent dus dat Duitse obligaties een laag niveau hebben bereikt. Maar het zou belachelijk zijn om van een 'paltry child' te spreken.

Maar goed, veel Engelse woorden en zinnen heb ik geleerd vanuit Britse politieseries, vooral vanuit 'A touch of Frost'. In tegenstelling tot bv. Morse is Jack Frost een volksmens, die redelijk plat Engels spreekt en soms ook slang. Hier enkele woorden en zinnen die thuishoren in de sfeer van criminaliteit en politiewerk:

the girl went missing: het meisje is spoorloos verdwenen. Men zegt niet: the girl disappeared.

Uniform found him: de geüniformeerde politie, in tegenstelling tot de dedectives, die in burger gekleed zijn. Het is de nachtmerrie van de inspeceurs en brigadiers om tot Uniform gedegradeerd te worden, wat ze beneden hun waardigheid vinden.

a hit and run: een aanrijding met vluchtmisdrijf

a search warrant: huiszoekingsbevel. Do you have a search warrant?

an arrest warrant: aanhoudingsbevel

Sex offenders registry: de geregistreerde sexuele criminelen. Is he on the sex offenders registry?

an unfounded allegation: een beschulkdiging zonder grond. Men zegt ook: can you substantiate this allegation? To substantiate is een Latin-based word, dat eerder door hoger opgeleiden wordt gebruikt. Nergens is het klasseverschil (en het taalsnobisme) tussen mensen nog levendiger dan in het Engels.

Dedective inspector: De hiërarchie in de Britse politie is als volgt: 1) Dedective Constable: de laagste in graad 2) Dedective Sergeant: brigadier 3) Dedective Inspector: inspecteur 4) Dedective Chief Inspector: commissaris. De DI leidt het onderzoek, en wordt geholpen door een DS. Jack Frost is een Dedective inspector, en wordt door wisselende brigadiers bijgestaan, en soms ook door de trouwe Toolan. Barnaby in Midsummer Murders is een Dedective Chief Inspector, en heeft een vaste brigadier.

The DNA matches the blood on the body, of there 's a DNA match

I was tipped off about the murder: Ik werd getipt over de moord

a cover up operation: een doofpotoperatie, of iets anders voorstellen dan het is. Inspector Rebus smijt bv. woedend een koffiekop naar zijn bazin, en hij wordt wegens gedragsproblemen naar een heropvoedingsschool van de politie gestuurd. In werkelijkheid is hij daar om het doen en laten van enkele corrupte politieofficieren te onderzoeken. Dit is een cover up operation.

post mortem report: autopsieverslag

forensic: de technische recherche, die sporen zoals vingerafdrukken onderzoeken

I will press charges against you: ik zal klacht tegen jou indienen

I charge you with the murder of Marc McFain: ik stel u in beschuldiging van moord op Marc McFain. To charge with murder, to charge with burglary, to charge with theft. Let op het gebruik van het voorzetsel with

he serves a life sentence: hij zit een levenslange straf uit. To sentence to betekent veroordelen: I sentence you to death by hanging, I sentence you to life emrisonment, I sentence you to thirty years in prison. De logische volgorde in de rechtsgang is: to accuse of to allegate: iemand schuldig vermoeden; to charge: officiële inbeschuldigingstelling door de politie; to convict: schuldig bevinden door de rechter; to sentence: veroordelen tot een straf, de straf uitspreken

It 's a criminal offence to obstruct a police enquiry: het is een misdrijf om een politieonderzoek te dwarsbomen

prime suspect: hoofdverdachte

I 'll send you to state prison without bail: bail betekent borg, een bedrag dat de beschuldigde kan betalen om in voorlopige vrijheid te bijven

we 've got a lead: we hebben een spoor

The murderer disposed of the body in a dich: de moordenaar dumpte het lichaam in een gracht. To dispose of is een phrasal verb

we had a row of we had an argument: we hadden ruzie

12:13 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.