22-08-10

Across the North Sea

Enkele Engelse woorden, voorzetsels en uitdrukkingen in verband met plaats en richting:

Dikwijls gebruikt het Engels at, waar wij in zouden gebruiken:

at home, at the airport, at the bank, at the post office, at the hotel, at the cinema, at the party, at the railway station, at sea, at the castle, at the ministry of finance

At betekent in en in de oniddelijke omgeving van. At the railway station, kan dus betekenen: in het gebouw zelf, of in de onmiddellijke omgeving daarrond. Wanneer je specifiek in het gebouw wil zeggen, kan je in gebruiken. In the hotel are seven rooms, maar: we had a nice time at the hotel.

On wordt zoals in het Nederlands gebruikt in de betekenis van op:

on the train, on the bus, on the beach, on the table, on a chair

ook: Paris is on the river Seine, Budapest is on the river Donau

With in de betekenis van bij iemand:

He stayed with a friend

Maar: I am staying at my mother 's

Uit the film Titanic: Your 're not gonna stay out there with the woman?

Across betekent aan de overkant van, vooral in verband met rivieren en zeeën:

across the North Sea, across the Channel, across the Atlantic, across the Rhine, across the border, across the river Thames

maar across betekent ook verspreid over een geografische streek

across Europe, across the globe, across the economy, across the countryside

To come across is een phrasal verb dat betekent: tegen het lijf lopen, vinden, ontmoeten

I came across an old friend at the party

To cross wordt gebruikt in de betekenis van oversteken, wanneer het gaat om een rivier of een zee

to cross the North Sea, to cross the Atlantic, to cross the Rhine

From...to: we travel from one place to another

We drove from London to Edinbourgh

to arrive at: we arrive at a place, when it is part of a planned sequence

We arrived at London and went furhter on to Oxford

Ladies and gentleman, this train will soon be arriving at Waterloo Station

But normally we say: 

He arrived in London at 3 'o clock

ahead: wat voor ons ligt, verder, vooruit (ook gebruikt voor tijdsaanduidingen)

Bill Gates' boek: The road ahead: de weg die voor ons ligt, He was ahead of his time

Uit de film Titanic: Full steam ahead! Iceberg right ahead!

Go straight ahead: altijd rechtdoor, wanneer iemand je de weg vraagt

beyond: verder voorbij een plaats, de achterliggende ruimte

The allies were advancing towards Paris and beyond

past: langs, langsheen

He looked past Mary at the painting

along, alongside: langs, langsheen

We made long walks along the river

here/there: dikwijls gebruikt in combinatie met up, down, over

up there, over there, down there, out there, in there, over here 

northern, western, southern, eastern (met kleine letter) wanneer het niet gaat om vaststaande geografische begrippen

From northern France to southern Italy

maar bij geëikte namen van landen en rivieren gebruikt men North, West, South, East (met hoofdletter)

South Africa, former West Germany, the North Atlantic, the North Sea, the East Sea

13:34 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.