22-04-10

BHV en blaas België eindelijk op

Laten we eerst het kader definiëren, van waaruit ik spreek.

1) ik ben geen Vlaams-nationalist, noch Belgicist-unitarist.

2) ik weet zelfs niet waarover BHV gaat.  Ik weet enkel dat het een zeer grote symboolwaarde heeft

3) BHV blokkeert totaal, maar dan ook totaal de samenleving, waarin ik leef.

En nu misschien beginnen. Je weet dat ik geen domme man ben. En ik probeer altijd extreme bijdragen en primitieve woedeuitbarstingen te vermijden in mijn schrijverschap. Ja, zo 'n dingen worden binnen de 24 vewijderd.

Ik volg BHV totaal niet. Ik lees geen kranten, dat is iets voor anale neuroten, die dat leuk vinden. Ik begrijp niet waar BHV om gaat, maar ik weet wel dat BHV belangrijk is voor belangrijkere zaken, zoals het veiligstellen van onze welvaart en pensioentjes, en de hervorming van het gerecht

Ik lees totaal geen kranten, politiek interesseert mij niet, Ja, dat is iets voor anale neuroten. Ja, mensen die kranten lezen, zich voor politiek interesseren zijn mensen die gewoon niets beters te doen hebben, die zich vervelen, in plaats van zich te interesseren waar het werkelijk om draait in het leven, met name de psyche van de mens..

Maar ik ben natuurlijk niet zo dom om te denken dat politiek niet belangrijk zou zijn. Het gaat uiteindelijk ook om mijn eigen veiligheid, vanwaaruit ik mij met de psyche van de mens kan bezighouden. Politiek is dus pure mogelijkheidsvoorwaarde, iets wat totaal oninteressant is, maar die er wel moet zijn, ja, dus als pure mogelijkheidsvoorwarde voor interessantere, zoals het psychologische ,het reliegieuzen en het mystieke.

Als ik mij met echt interessante dienen bezig houd, zoals het sexuele, het relationele, de religie, de mystiek, dan nog kan ik niet vermijden dat woorden, stukjes informatie via de radio tot mij doordringen.

Ja, ik meen begepen te hebben dat het er weeral niet zo goed uitziet met BHV.

Ik heb een sybliem gevoel van: jij bent toch niet zo idioot om echt te geloven dat er een oplossing zal komen voor BHV. Het is pure idiotie om te geloven dat BHV 'opgelost' zal worden. Nog meer dat het via deze Belgische instituties kan opgelost kan worden. Nogmaals, ik ben totaal niet geïnteresseerd in BHV. Ja, ik weet zelfs niet eens wat VHV betekent.

Maar wat ik wel weet is dat BHV alles blokkeert, om de 'echte' problemen aan te pakken: de bedreiging van ons welvaartsmodel, de vergrijzing en en onze pensioenen, de desindustrialisering, de problemen van de multiculturele maatschappij, de verrotting van het gerecht,, waadoor er een gigantisch onveiligheidsgevoel leeft onder de bevolking (in samenhang met de culturele maatschappij, ik kan het weten, ik leef in Borgerhout en luister regelmatig naar de mensen).

Dus BHV is op zich totaal oninteressant, maar BHV is de wachter op de drempel, die alles wat belangrijk is tegenhoudt.

Ik heb de neiging om nu te schrijven dat BHV enkel met geweld kan opgelost worden, maa ik zal waaarschijnlijk binnen de 24 uur dit paragraafje verwijderen...

PS De imaginatie van de Belgische Burgeroorlog (Joegoslavische toestanden)

Hoe stel ik mij dan de toekomst van Belgie voor? De samenleving waarin ik leef, en waarvan ik afhankelijk ben voor mijn inkomen en mijn veiligheid? Nogmaals; ik ben een redelijk vredelievend persoon, maar wanneer er het echt op aankomt, dan moet de paramilitair optreden. De paramilitair (bugermilitie) heeft een gruwelijke afkeer van geweld, maar hij weet dat geweld in bepaalde extreme gevallen, zoals in het geval van België met BHV, dat nooit zal opgelost worden met parlementair-democratische middelen, geweld een legitiem middel is om maatschappelijke problemen op te lossen.

Als er een soort Belgische burgerooorlog zou uitbreken, dan ben ik bereid mij daarvoor volledig in te zetten, want ik hou verschrikkelijk veel van geweld...

(maar deze laatste onpolitiek-correcte paragraaf, waarbij ik spreek tegen de watjes/softies Van Vlamingen, zal ik wellicht binnen 24 uur vernietigen).

Zo is het altijd in België: men slikt zijn haat en vernederingsgevoel in, en denkt dat dit normaal is. Maar weet dat weldra deze haat en vernederingsgevoel zal exploderen, en de gevolgen zullen gruwelijk zijn. Er zal een kleien Belgische Burgeroorlog uitbreken, er zullen enkele honderden slachtoffers vallen, maar dit burgeroorlogje zal niet zo lang duren, ten hoogste enkele dagen of weken. België is altijd een operettestaatje geweest, dus de burgeroorlog kan enkel een operettekarakter hebben... 

De Totale vernedering van her Vlaamse en Poolse volk

Neem wat ik hier nu zeg alstublieft niet letterlijk op, alsof ik zou oproepen tot oorlog of een kleine Belgische burgeroorlog. Neen, ik probeer hier een spreken te ontwikkelen, waarin de vernedering van het Vlaamse volk ter sprake kan gebracht worden.

Dit clipje over de Duitse inval in Polen in september, heeft mij altijd ongelooflijk ggefascineerd. Ik begreep niet waarom. Ik bracht her op 1 september 2009, de 70-ste verjaardag daarvan. Er zijn andere, meer 'officiële' beelden die de Duitse inval in Polen kunnen represeneren, bv. jounaalbeelden uit die tijd, of Duitse propaganda.

Nu begrijp ik waarchijnlijk beter waarom het hier gaat: de totale vernedering van het Poolse volk, bekeken vanuit de Poolse bllik. Dit wordt geymboliseerd door d blik van de Poolse soldaten, doorheen de verrekijker.

In deze context van spreken/schrijven betekent die blik van de Poolse soldaat een metafoor voor de blik van de Vlaming. Letterlijk en figuulijk. De poolse soldaat (= de Vlaming) kijkt naar de Duitse soldaat (=de franstalige), die rustig zit te roken en te koken, terwijl hij hier letterlijk mijn grenzen schendt/overtreedt. Figuurlijk en/of metaforisch. Zoals de Duitse soldaat de grenzen schond van de Pool, zo gaat het hier om de letterlijke en symbolische schending van de Vlaming door de franstalige. Ja, de franstalligen knabbelen voortdurend aan onze grenzen (BHV, faciliteitengemeenten, etc.)

Dit betekent metaforiscch voor mij de blik van van Poolse soldaat  doorheen de verrekijker naar de Duitse soldaat: wij worden hier als volk totaal vernederd. Ja, wij als Vlaamse volk worden voortduren vvernederd door de franstaligen... 

Laten we misschien deze bijdrage hier afluiten met deze conlusie: als jij (=fantstalige) mij (=Vlaming) steeds maar weer hetgeen ik als mijn legitiem recht beschouw (=de territoriale integriteit van mijn volk, de bescherming van onze grenzen, psychisch en territotiaal), dan zul jij (=franstalige) de Rage of the Reich over jou heen krijgen, met name een gruwelijk haat, woed en agressie... 

06:56 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.