22-04-10

Avanti Populo! Bandierra Rossa!

Wat ik hier probeer te doen, is aantoenen hoe het imainaire van Lacan Werkt. Je begrijpt wel wat imaginair is, dit is hetgeen jij je verbeeldt. Ik ebn voldoende psychaoanalytisch geschoold, om te zeggen dat het zgn. denken en de pure fantasie nooit goed gescheiden zijn, ja nooit kunnen gescheiden zijn.

Een symbool is iets dat ik en jou kan verbinden, het is een beeld dat een zekere realiteitswaarde heeft, maar dat altijd een hoge graad van fantasie heeft.

Laten we een concreet voorbeeld nemen: Avanti Populo, Bandierra Rossa! 

In mijn jeugd had ik een vriendje uit, laten we zeggen e gegoede klasse. In alle geval hij stond sociaal-economisch en cultureel hoger dan ik.

We maakten samen een zeer mooie reis door Italië, ja, das Land wo die Zitronen blühen, ik dacht van Goethe of Heine..

Ik hoorde mijn vriendje regelmatig Avanti Populo! Bandierra Rossa! zingen. Hij was meer 'rechts', ik meer 'links', wat niet belet dat er een zeer grote sympathie voor elkaar was.

Ik had altijd gedacht dat Avanti populo een fascistisch lied was, maar neen, het is een socialistisch lied, uit de periode van de spaanse burgeroorlog.

Mijn vriendej was rechts en ik links, en ik dacht dat Avanti Populo een fascistisch lied was. Ik maakte de verbinding in mijn geest dat de fascisten onde ussolini hin mars op Rome begeleidden onder het zingen van het Avanti Populo, een door en door socialisisch lied.

Ik weet niet of dit historisch zo geweest is, waar ik hiernaartoe wil schrijven, is hoe via symbolen de mens de tegenstellingen van het leven tracht te overwinnen.

Dus 'Avanti Populo' is de brug tussen links en rechts, tussen socialisme en fascisme.

Het fascisme is duidelijk uit het socialisme voortgekomen, denk maar aan de term nationaal-socialisme van de nazi 's.

Neen, in de jaren twintig en vroege jaren dertig was er een hevige kruisbestuiving tussen links en rechts.

Denazi 's, de partij van Hitler, heette die 'Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei' (NSDAP). Ja, in de beginperiode waren er linkse tendensen binnen het nationaal-socialistisch denken en de partij, ja zelfs communistisch-bolsjevistische tendensen. Al die linkse tendensen binnen het Duitse nationaal-socialisme zijn na de machtsgreep van Hitler in 1933 volledig weggezuiverd.

Ik heb altijd wel een zekere belangstelling gehad voor totalitaire ideologieën. Maar laten we nuanceren. Het Duitse nationaal-socialisme en het Russische bolsjevisme waren totale perverteringen van de pure haat in het continuüm tussen links en rechts

Uiteraard heb ik weinig sympathie voor Duitse nationaal-socialisme en het Russische communisme als ideologie en praxis van de massamoord.

Maar het Italiaanse fascisme is een eigenaardige tussenvorm tussen het extreme Duitse nationaal-socialisme, en het Russische bolsjevisme.

Het xymbool voor het Italiaanse fascisme is Avanti Popilo, Bandierra Rossa.

Ik kan niet instaan voor de historische correctheid van dez stelling. een enkele mens is eïnteresseerd in feiten, tenzij professioenle historici, de groep van de analeneurotici, waartoe ik in een bepaalde perode van mijn leven behoord heb, maar nu een hevigge afkeer voor voel.

Of: het symbool Avanti Populo, Bandierra Rossa is enkel een manier om te zeggen dat ik mijn jeugdvrienje heel graag gezien heb, maar dan niet begrepen als homoërotiek, maar op het niveau van de fascistische krijgerselite. Het (Itliaanse) fascisme dat ik oneindig liefheb, net omdat het zo 'n stuntelige poging is om de links-rechts tegensellingen te overwinnen...

18:43 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.