18-04-10

De Arm van de wet grijpen

Bepaalde ontwikkelingn in mijn familie- en buurtsysteem zijn zo erg geworden, dat ik genoodzaakt ben mij op het spreken van de Macht van de Wet te begeven.

Hoe doe ik dat? Ik begeef mij op verschillende niveau 's van spreken.

1) het spreken van de Psychiater. Ik ben zelf voldoende ziek om het ziek-zijn van mensen en toestznden te herkennen.

2) het spreken van de Procureur, het Openbaar Ministerie. De procureur is de vertegenwoordiger van de Wet, de Maatschappij. De procureur is een mens, zaols jij en ik, met zijn gebreken en talenten. De procureur-als-mens vertegenwoordigt een hoger spreken, de Macht van de Wet. Ja, de Procureur is de Wet. De procureur, zoals gelegitimeerd in het wetboek van strafvordering, is een universeel-menselijke positie, die vooraf gaat aan de Napoleontische wetboeken. Er zijn altijd procureurs geweest, hoe hun naam ook moge geweest zijn: meiers, baljuws. ja, er was een hiërarchie van meiers. Zoals in de positie van het hertogdom Brabant, die ik het beste ken -ja ik ben een echte Brabander-: er waren de kleine, lokale meiers. Zoals bijvoorbeeld de meier van Kumtich. Ik heb de rekeningen van de ondermeier van Kumtich uit de 16de eeuw bestudeerd, ja, zijn maatschappelijk spreken als de arm van de wet heb ik geanalyseerd in zijn financiële en juridische consequenties. Bepaald menselijk gedrag is immers altijd gejuridiseerd geworden, en daaraan is een bepaalde straf verbonden geweest. Wanneer gedrag juridisch wordt 'gekwalificeerd', dan betekent dit dat menselijk gedrag wordt omschreven als in tegenstrijd zijnde met bepaalde (moreel-)juridische rechtsregels. 

Ik sprak van de hiërarchie van de meiers, als de voorouders van de hedendaagse procureur. Er waren dus de lokale ondermeiers, maar er waren ook de hoofdmeiers, zoals bijvoorbeeld de Hoofdmeier van Tienen. Een Hooofdmeier was een nog hogere manier van spreken en macht. Immers, wanneer de hoofmeier optrad, dan ging het om zeer zware feiten, die de competentie, de macht van de kleine meiers te boven ging. Het ging om -al bij al relatief beperkte feiten-, zoals moord, verkrachting, vrouwenschaking. In dit geval trad een hogere maatschappelijke instantie op, de hoofdmeier. De hoofdmeier had de door de maatschappij toebedeelde macht om ingeval van zeer zware misdrijven, normoverschredingen, de doodstraf toe te passen.

11:25 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.