14-04-10

Zur Analyse Hitlers Sprache

Ik benn hier vooral geïntereseerd in de macht die ik hier in mijn spreken hëb om 'Zur' te gebruiken. Zur Analyse Hitlers Sprache. Dit is de mimiek van de talige vormen van mijn overgrootvader, via de reeks Zizek-Lacan-Freud, bv. Einleitung zur Psychoanalyse...

"...Ich wollte zur Wolga kommen, an eine bestimmte Stelle, an eine bestimmte Stadt.. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht das ich deswegen dort losmarchiert bin.

Sie könnten es auch ganz anders heissen. Das ist des ganz wichtigen Punktes. Dort schneidet mann nemhlich dreizig Millionen Tonnen Verkehr ab, darunter passt neun Millionen Tonnen Olverkeer, dort fliesst der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten Oekraïne und des Kuban Gebietes, um nach den Norden tranportiert zu werden. Dort ist das Manganertz befördert worden. Dort war ein gigantisches Umslagplatz..

Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden: wir haben ihn nähmlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen: "Warum kämpfen Sie dann nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sonder weil ich das lieber mit ganz kleinen Stosstrupps mache. Die Zeit spielt aber keine Rolle. Es kommt kein Schiff noch die Wolga ober. Das ist das entscheidendes."

"...Ik wou naar de Wolga gaan, naar een bepaalde plaats, een bepaalde stad. Toevalllig draagt ze de naam van Stalin zelf, maar denk nu niet dat daarom daarheen gemarcheerd ben.

U kunt het ook anders noemen. Nu komen we aan het belangrijkste punt: daar snijdt men namelijk 30 miljoen ton verkeer af, waaronder 9 miljoen ton olie, daar vloeit alle tarwe samen uit die geweldige gebieden van Oekraïne en de Kuban-regio.Daar wordt mangaanerts getransporteerd. Daar waren gigantische omslagplaatsen.

Die wilde ik innemen. En weet u, we zijn bescheiden: we hebben het. Er zijn alleen nog een paar kleine weerstandsnesten. Nu zeggen de anderen: waarom vecht u dan niet? Omdat ik geen tweede Verdun wil, omdat ik het liever met kleine stoottroepen doe. Tijd speelt echter geen rol. Er komt geen schip meer de Wolga over. Dat is het belangrijkste."

Hitlers toespraak over Stalingrad in november 1942

Wat ik edoelde met deze post kan je leze wanneer je de link aanklikt...

Hoe moeten we dit videotje interpreteren? k evaar het als de tegenstelling tussen het Lacaniaans-Zizekiaans Symbolische en het Reële. Hitler en zijn trawanten in de Wolfschanze projecteren gigantische lappen taal over het unheimliche Rusland. Deze taal is echter pure begeerte, pure projectie. De arme soldaten in Stalingrad ervaren dat het niet zo is. Ik kan mij hier uitputte in beschrijvingen van wat de ervaring vaan de Duitsee oldaat in Stalingrad was. Maar ik denk dat dit ons niet verder kan brengen in ons begrip van de hel van Stalingrad.

Neen, ik denk dat het lijden van Stalingrad zo moet begrepen worden: als een totale splijting tussen de ervaring van de Leiders, en de ervaring van de soldaten op het terrein, tussen Hitler in de Wolfsschanze in Oost-Pruisen, en de gewone Duitse soldaat in Stalingrad.

Het trauma van Stalingrad kan volgens mij begrepen worden vanuit het SYmbolische (Hitlers machtsobsessie met Sovjet-Rusland), en het Reële (de gruwelijke ervaring van de soldaten in Stalingrad)...

 

14:43 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.