04-04-10

Zin van Pasen

Wat betekent Pasen nog voor de meesten van ons? De meesten van ons zijn niet meer kerkelijk en zijn hun katholieke opvoeding ontgroeid. Ja, de meesten van ons geloven zelfs niet meer in een God. Ik beschouw mezelf niet als onreligieus, maar ik weet eigenlijk niet meer wat de betekenis is van Pasen. Is het de dag dat Christus aan het kruis is gestorven, of is het de dag dat hij verrezen is?

Hoewel we in een a-reigieuze en geseculariseerde samenleving leven, blijft ze de oude christelijke feestdagen in ere houden. Waarom? Voor de vrije dag? Nu ja, Pasen valt altijd op een zondag, dus dat argument telt niet. Voor het gezellig samenzijn in de familie? Mja, maar er zijn andere redenen om samen te komen, die niets met die oude christelijke symbolen te maken hebben. Voor de commercie? Ongetwijfeld, het kapitalisme grijpt alle redenen aan om een helse produktie-en consumptiecyclus in leven te houden.

Misschien houdt de maatschappij die christelijke feestdagen in ere, welsiwaar in een geseculariseerde vorm, omdat ze een zekere ritmering van de seizoenen en de tijd vormgeven. De oude christelijke feestdagen entten zich op heidense natuurfeesten. Pasen zou dan een symbolische viering kunnen zijn van het uitbreken van de lente. Zie de tekst die ik vorige maand daarover schreef: Winterslaap.

Het ziet er niet goed uit voor de katholieke kerk. Juist rond deze tijd weerklinken overal de stemmen van slachtoffers van sexueel misbruik door priesters, pastoors en religieuzen. De katholieke kerk wordt getroffen in haar core business. In het midden van haar, die de God van de Liefde predikt, bevinden zich sujetten, die zich overgeven aan de hoogste vorm van liefdeloosheid, met name sexueel misbruik van de meest machtelozen, de kinderen.

Het zwijgen en toedekken daarvan door de kerkelijke gezagsdragers, dit alles doet het imago en de geloofwaardigheid van de kerk geen deugd. Wat niet betekent dat we in globo heel de katholieke kerk moeten veroordelen, en het kind met het badwater weggooien. Misbruik van kinderen doet zich overal voor, omdat kinderen machteloos staan tegenover de macht van volwassenen, ook achter de façades van zgn. 'fatsoenlijke' families, waar de echtenote zwijgt. Vooral de mensen aan de basis, die zich belangeloos inzetten om een hedendaagse vorm van de christelijke levenswijze te beleven, mogen zich door deze onheilsberichten niet laten ontmoedigen.

Ik denk dat we in de 21ste eeuw de ineenstorting zullen meemaken van het machtsinstituut dat de katholieke kerk is. Zullen we een 21ste-eeuwse variant zien van de Reformatie uit de 16de eeuw? Ik denk het wel, dat katholieke basisgemeenschappen zich zullen organiseren naar protestants model, zonder die wanstaltige en verpletterende machtshiërarchie die de katholieke kerk is. Zelfs de Islam, die velen van ons misprijzen, heeft niet die gecentraliseerde structuur van de katholieke kerk. De katholieke kerk entte zich op de structuren van het Romeinse Rijk, en heeft die -vooral in de Romaanse landen- 1500 jaar overleefd. Dringend tijd dus voor iets nieuws.

Vermits de officiële christelijke symbolen voor de meesten van ons nog weinig betekenen, laat staan begrepen worden, zoeken we het in de richting van een alternatieve lezing van het christendom. Denk maar aan het gigantisch succes van de 'Da Vinci Code' van Dan Brown. Rond deze tijd vinden we daarover veel programma 's op televisie. Volgens de these van Dan Brown zou Christus gehuwd zijn geweest met Maria Magdalena, zouden ze kinderen hebben gehad en hun bloed hebben doorgegeven aan de Merovingische dynastie. Dit zou het geheim geweest zijn, dat de katholieke kerk gedurende 2000 jaar hardnekkig trachtte te verbergen.

Vandaar verhalen over de obscure priester Jacques Saunières en het geheim van Rennes-le-Château. Deze zou namelijk bij verbouwingswerken in zijn kerk op documenten gesoten zijn die dit geheim ontsluierden, waarmee hij de katholieke kerk zou gechanteerd hebben en op die manier fabelachtig rijk zijn geworden. De schimmige figuur van Pierre Plantard, die de zgn. 'Dossiers secrets' in de Parijse Bibliothèque National deponeerde, en zijn verhaal van de Priorij van Sion, waarschijnlijk om als rechtse royalist, opnieuw een monarchie in Frankrijk te installeren. De hotelier, die, om volk te lokken, de mythe van Rennes-le-Chäteau nieuw leven inblies. Ach, het zijn al-te-menselijke motieven, die aan de bais van heel die hype van de Da Vinci Code liggen. Een spannende thriller, boeiende fictie, maar waarschijnlijk niet meer dan dat.

Zo moet men, volgens mij, in de 21ste eeuw op een postmoderen manier met de chistelijke traditie omgaan, als een geheel van symbolen, die  zinvol kunnen zijn om ons beperkt bestaan als aardse, lijdende mens toch enige betekenis te geven...

12:52 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (1) |  Print |  Facebook | |

Commentaren

Toeval wil dat ik er zonet een postje over schreef, over mijn interpretatie van het geloof.
Zalig Pasen John!
Groetjes van Elle

Gepost door: Elle | 04-04-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.