06-03-10

De nazi-euro en de gekwetse Griekse ziel

HBZrzUeA_Pxgen_r_Ax480

Er zijn grote spannningen ontstaan tussen Griekenland en Duitsland, na het verschijnen van het Duitse weekblad Focus, met op de titelpagina de Venus van Milo, die haar middelvinger omhoog steekt. Daarmee wordt gesuggereerd dat de Grieken bedriegers zijn, dat ze met fraude in de Europese Unie zijn geraakt, en dat ze zich niet willen houden aan de afspraken van de EU-verdragen.

Dit artikel, en vooral die voorpagina, waarmee gespot wordt met een cultureel symbool van het oude Griekenland, heeft woedende reacties bij de Grieken opgeroepen. De telefoons bij het Weekblad Focus staan niet meer stil, het ontvangt haat-emails en anonieme dreigingen. Ook De Griekse gemeenschap in Duitsland voelt zich bij die beledigingen in haar kruis getast.

De Grieken herinneren de Duitsers op hun beurt aan de zwarte bladzijden van de TWeede Wereldoorlog en het nazisme. De Griekse krant Eleftheros Typos drukte de godin Victoria op de Berlijnse zegezuilen een hakenkruis in de hand. De reportagejournalist Kostas Chardavelas discuteerde over klaarblijkelijk niet betaalde Duitse herstelbetalingen voor het leed dat de nazis tijdens WOII hebben aangedaan. Er werden documentaire films getoond over Griekse oologsslachtoffers.

Een anti-Duitse hysterie heeft de Grieken aangestoken. Onverwerkte trauma 's uit WOII komen opnieuw aan de oppervlakte. Viceminister-president Theodoros Pangalos zei: "De Duitsers hebben het Griekse goud weggenomen, dat in de Griekse centrale bank lag, ze hebben het geld weggenomen en het nooit terugbetaald." 

Maar de Grieken doen -volgens de Duitsers- de historische werkelijkheid geweld aan, want in 1960 heeft Duitsland 115 miljoen mark als herstelbetaling gegeven. Ook nadien werden voormalige Griekse dwangarbeiders met miljoenenbetalingen genoegdoening gegeven.

De Grieken riposteren dat de Duitsers meer geld uit Griekenland ontvangen dan ze dan dat ze geven. Volgens de krant To Vima zou vanuit Duitsland in 2008 1,8 miljard euro gevloeid zijn, terwijl het land met export naar Hellas 5,4 miljard zou verdiend hebben.

Het is zeer interssant om waar te nemen dat, wanneer landen of bevokingsgroepen zich benadeeld of beledigd voelen, ze dikwijls naar het verleden teruggrijpen, en de andere partij onbetaalde rekeningen uit het verleden presenteren. Elk land of bevolkingsgroep heeft in zijn collectief bewustzijn een soort "bejegeningsbalans" waarin de de tegoeden en schulden op moreel, materieel en financieel vlak jegens de Ander worden bijgehouden. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk heeft daarover mooie dingen geschreven, over dat "woedekapitaal", dat door soms onozele futiliteiten kan ontstoken worden.

Het Grieks-Duitse conflict is een mooie casestudy over de moeilijkheden van het Europese project. Het toont aan de wij altijd de zwarte schaduw van onze geschiedenis achter ons meeslepen. Daaarom is een reflectie over identiteit, geschiedenis, waarden en normen zeer zinvol. Daarom heeft Guy Verhofstadt zich onsterfelijk belachelijk gemaakt, door dit als een Jacobijnse Robespierre met één pennetrek terzijde te willen schuiven. Zo werkt de menselijke psyche niet. Maar ja, liberalen zijn dan ook domme, ontwortelde mensen mensen, die niets begrijpen van romantiek, geschiedenis en culturele gevoeligheden, en die met hun verderfelijke neo-liberale ideologie hele volkeren ruïneren. Ooit zullen ze op het stort van de mensleijke geschiedenis belanden, zoals ook het communisme, dat evenzeer als het liberalisme geen flauw benul had van de werkelijkheid van de menselijke psyche...

Trouwens, kijk eens naar Youtube, waar men de polsslag kan voelen waarmee (vooral jonge) mensen zich bezighouden, hoe daar historische oologen met beeld en woord verder worden uitgevochten, hoever wereldburgerschap en multiculturaliteit te zoeken zijn. Het doet mij pijn om dit te schrijven, maar ik heb geleerd om meer vanuit de feiten uit te gaan, dan vanuit schimmige idealen, die weliswaar op lange termijn zinvol zijn, maar nog niet voor morgen zijn. De economische crisis zal onvermijdelijk leiden tot nog grotere heropleving van nationalismen en etnisch-religieuze tegenstellingen, en tot verdergaande verrechtsing van de samenlevingen.

(Ik kan niet aan de verleiding weerstaan om toch nog een schepje bovenop de Duitse beledigingen aan het adres van de Grieken te doen. Het is een bekende paradox uit de logica: 'Alle Kretenzers zijn leugenaars', zei de Kretenzer. Ook Vergilius schreef dat de Grieken bedriegers zijn: timeo Danaos, et dona ferentes, ik vrees de Grieken, ook wanneer ze geschenken geven, waarmee hij doelde op het paard van Troje, een vergiftigd geschenk, want in de buik van het paard zaten Griekse soldaten verborgen, die Troje ten val brachten. Een metafoor voor de bedrieglijke intrede van Griekenland in de Europese Unie, die ze net als Troje ten val zullen brengen?...)

In dit clipje geven Griekse kunstenaars hun visie op de in hun ogen Duitse beledigingen aan het adres van de oude Hellenen, met onderaan de Nederlandstalige vertaling.

Voor een economische analyse van het Griekse schuldenprobleem, zie mijn bijdrage:  Grieks drama en de euro.

Vier dagen na het uitdagende titelblad van het Duitse magazine Focus en de provocatieve uitspraken over de Grieken, eist de grote Griekse componist Jiannis Markopoulos een reactie vanwege de Duitse culturele wereld.

- Geen fractie en geen persbericht mag als resultaat hebben dat de vriendschappelijke gevoelens van het Duitse volk tegenover de Grieken verstoord worden. De Grieken zijn een historisch volk, dat telkens opnieuw cultuur en liefde voor het leven voortbrengt. Zoals wij die fouten uit het verleden trachten te corrigeren, zo verwachten wij van het Duitse volk en van de culturele wereld, een reactie tegen deze banaliteiten. 

Mensen uit de culturele wereld beschouwen deze massale anti-Heleense uitlatingen van de Duitse media als provocatief. Ze beantwoorden deze met feiten uit de duisterste bladzijden van de wereldgeschiedenis, waarvoor volgens hen de Duitsers verantwoordelijk zijn.

- Als men de artistieke, culturele en andere uitingen van het 20ste-eeuwse Duitsland nauwkeurig bestudeert; dan erkent men daarin Hitlergenen. Ik zou zeggen, zoiets als een psychische handicap. Alles wat Duitsland realiseert, wordt zonder dat men het daar wil en uit puur noodlot, gevolgd door woorden als Auswitch en Birgen-Belsen. (JS Dit begrijp ik niet goed: betekent het dat de Duitsers alles grondig doen zoals in Auschwitz en Birgen-Belsen, of betekent het dat de Duitsers, wat ze ook doen, altijd zullen herinnerd worden aan Auschwitz en Birgen-Belsen?).

De woorden "bedrieger" en "belastingontduiker",  die door de journalisten van het bericht gepubliceerd werden, en die een veralgemening van het Griese volk willen realiseren,  worden door de artistieke en culturele elite als onaanvaardbaar omschreven.

- alles wat de Duitses niet met oorlogsgeweld bereikt hebben, realiseren ze nu met de economische oorlogsvoering.

- Elke provocatie, zoals nu bv. met de Venus van Milo, valt in dovemansoren. Dit is ons probleem en het wordt tijd dat wij ons met een verantwoordelijke en moderne identiteit presenteren, bevrijd van banaliteit en folklore.

10:43 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.