30-01-10

Geldcreatie door de centrale banken

De banken komen aan goedkoop geld: niet alleen zijn er de deposito 's van het publiek, maar nog meer -wat zeer weinig mensen weten-, ze komen aan geld door de geldcreatie van centrale banken.

Dit is iets heel technisch, maar in feite komt het erop neer dat de centrale bank, tegenwoordig de Europese centrale bank, simpelweg geld bijdrukt, hoewel uiteraard niemand van het financiële establishment dat zal toegeven in de media. De private banken deponeren waardepapieren, schuldvorderingen bij de centrale bank. bv. een bepaalde bank heeft hypothecaire leningen lopen ter waarde van, laten we zeggen 100 miljoen euro. Dit betekent dus dat de gezinnen 100 miljoen euro aan die bank verschuldigd zijn.

Hypotheekleninen zijn waardepapieren, schuldpapieren, ze kunnen niet onmidddellijk 'liquide' of te gelde gemaakt worden (het duurt 20? 25? 35?) jaar vooraleer een hypothecaire lening wordt afgelost. Om aan liquiditeiten te geraken, kunnen de banken hun waardepapieren of schuldtitels aan de centrale bank verkopen.

Stel dat die bank al haar hypotheekleningen ter waarde van 100 miljoen aan de centrale bank verkoopt, dan krijgt die bank 100 miljoen, met aftrek natuurlijk van een 'disconto'. Maar waar haalt de centrale bank haar geld vandaan, dat ze dan aan die bank betaalt? Dit is één van de meest verborgen, smerigste geheimen van de kapitalistische economie.

In feite heeft de centrale bank geen 'geld'. Er bestaat niet zoiets als 'voorraden euro 's', vermits het huidige geld niets anders dan papier is. Ik bedoel het heeft geen belang of er bv. 50 miljoen aan fysieke papieren euro 's in de kassen van de centrale bank zijn. De centrale bank kan altijd geld bijdrukken. bv. in dit geval van de bank, als de bank haar hypotheekleningen voor 100 miljoen aan de centrale bank verkoopt, en de CB slechts 50 miljoen aan fysieke euro 's in haar kluizen heeft, dan kan de CB 50 miljoen euro bijdrukken. Intuitief zou je geneigd zijn dat de CB 50 euro aan nieuw geld creëert, maar neen, de geldcreatie is 100 miljoen, vermits het geen enkel belang of er fysieke euro 's in de kluizen van de CB zijn, de CB kan dus altijd geld bijdrukken als papier.


Deze uterst omslachtige uitleg heet 'geldcreatie door de CB'. De CB kan zovee geld bijdrukken als ze wil. Merk hier op dat geld eigenlijk geen echte waarde heeft, ja zogezegd staat er daartegenover de aankoop door de CB van 'rommelkredieten' en 'toxische' activa. Maar eigenlijk is dat een fictief proces. De kapitalistische elite zal het uiteraard nooit toegeven, maar het financiële establishment kan zoveel wc-papier of euro 's of dollars drukken als ze zelf wil.

De geniale Britse econoom John Maynard Keynes schreef dat, als het publiek zou beseffen hoe simpel het proces van geldcreatie is, dat men ertegen zou revolteren. Nochtans weet vrijwel niemand dit. Banken krijgen dus geld aan 1 procent van de CB en lenen bv. uit aan gezinnen en bedrijven tegen 4 procent. Daaardoor maken de banken 3 procent zuivere winst. Zelfs de neo-liberale econoom Paul Degrauwe zei hierover in een bijdrage in De Morgen of De Standaard: 'ja, als het zo gemakkelijk is, dan wil ik ook bankieren''. Als zelfs een neo-liberaal professor het moeilijk heeft met het huidige financiële systeem, dan moeten jij en ik ons niet schamen als we kritiek leveren op het systeem.

Men spreekt dikwijls over het 'drukken van geld', maar in feite is het puur digitaal proces dat via computers gebeurt. Laten we het voor beeld van de Amerikaanse Federal Reserve nemen. De FED voert een cijfertje in op het scherm bv. 1.000.000.000 dollar, en schrijft dit dan over op de rekening van de verzekeraar AIG, waardoor die van het failissement gered wordt.

Geniaal, is het niet? Hoe de kapitalistische elite totaal uit het niets geld creëert, maar dan achteraf, als ze het uitleent aan bedrijven of particulieren, doet alsof het echt is. Of hoe lucht plots molenstenen rond de nek van de schuldernaars worden...

09:38 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (6) |  Print |  Facebook | |

Commentaren

Leuk stukje maar één element klopt niet. En dat is iets wat velen over het hoofd zien. Zelfs bankmedewerkers weten het niet. Het gaat om het volgende:

"Banken krijgen dus geld aan 1 procent van de CB en lenen bv. uit aan gezinnen en bedrijven tegen 4 procent. Daardoor maken de banken 3 procent zuivere winst."

In bovenstaande zit een rekenfout. Banken hebben maar 1/10 deel nodig van hetgeen uitgeleend wordt. Dus die drie procent zuivere winst kun je (bijna) vertienvoudigen.

Ofwel: ik breng 10.000 euro naar de bank en ontvang 1% rente, de bank mag dit 10 keer uitlenen a 4% Zuivere winst: 40%.

Gepost door: N.A. Dorst | 10-12-10

Reageren op dit commentaar

Ik wil reageren op bovenstaande commentaar.

Als de bank dit 10 keer mag uitlenen, dus 10 x 10.000 euro, dan zal de bank dus elke keer 10.400 euro terugkrijgen omdat ze 4% rente aanrekent. Op het einde wanneer alle leningen zijn afbetaald zal de bank 104.000 euro hebben waarvan 10.100 moet afgetrokken worden omdat de bank zelf oorspronkelijk 10.000 euro heeft geleend tegen 1% rente.

Samengevat, de bank heeft 104.000 - 10.100 = 93.900 euro aan geld gecreëerd! Wat ik hieruit kan opmaken heeft ze dus 939% winst heeft gemaakt. Kan dit kloppen, of zie ik iets over het hoofd?

P.S. Ik heb examen economie, vandaar dat ik controleer of het juist is.

Gepost door: Bart Stessels | 14-06-11

Reageren op dit commentaar

Wees er maar gerust in dat iedereen, en dus niet alleen de banken baat hebben bij geldcreatie. Ik daag alle tegenstanders van dit systeem uit om zelf een economie op te bouwen waar geldcreatie geen deel van maakt...

Gepost door: Wouter | 02-12-11

Reageren op dit commentaar

Wees er maar gerust in dat iedereen, en dus niet alleen de banken baat hebben bij geldcreatie. Ik daag alle tegenstanders van dit systeem uit om zelf een economie op te bouwen waar geldcreatie geen deel van maakt...

Gepost door: Wouter | 02-12-11

Reageren op dit commentaar

Uiteraard is geldcreatie de bron van onze economie. Indien de mensen vertrouwen hebben in de centrale bank, dan doet ze wat ze wil. Tot dat vertrouwen weg is, en dan zit de centrale bank, en de regering waarvoor ze werkt, met een enorme put. Dat is wat er is gebeurd tijdens de eerste wereldoorlog. De Duitse bezetter liet massa's reichsmarken in omloop brengen om de (collaborerende) industriëlen te betalen voor hun leveringen van kleding, voedsels en munitie. Na de oorlog moest dat allemaal terug omgezet worden in franken, toen die industriëlen hun reichsmarken kwamen omwisselen. Gevolg: veel miserie en de crisis van de jaren dertig! Trouwens, al de kortingsbonnen van de warenhuizen zijn ook geldcreatie! Denk je dat de warenhuizen de volledige tegenwaarde in kassa hebben? Ze gaan ervan uit dat slechts een fractie terugkomt en je moet ook meer uitgeven dan de waarde van de kortingsbon. Economie is boeiend, en al die scheldwoorden van verborgen, smerige geheimen is stemmingmakerij.

Gepost door: Goeroe | 21-02-12

Reageren op dit commentaar

De quote die u toeschrijft aan Keynes is niet correct, deze uitspraak is ooit gedaan door Henry Ford.

Gepost door: Henk | 26-05-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.