08-01-10

Mijn religieuze houding

Een reactie op een mail van een vriend die relaties heeft met de hoogste kerkelijke geagsdragers, zoals bisschoppe,. Hij wik het christelijke denken herbronnen. Ik hoop hem met deze ideeën ver te helepn
Ik ben -laten we zeggen- een lauwe kerkelijke christen, maar ik denk te mogen zeggen dat ik een actieve mysticus ben. Als ik niet teveel in pijlijke zijnsprocessen verwikkeld ben, dus als ik mij in het Zijn geborgen voel, dan bid ik 's avonds voor het slapengaan wel meer dan tien weesgegroetjes
 
Wees gegroet Maria
Vol van genade
de Heer is  met U
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
En gezegend is de vrucht
van uw lichaam, Jesus
Heilige Maria, Moeder Gods
Bid voor ons
Arme zondaars
Nu, en in het uur van onzen dood
Amen
 
Deze tekst heeft bijna geen enkele betekenis vmeer voor mij, ik besef nauwelijks nog de inhoud van deze woorden. Maar ze hebben een magische betekenis. Het vragen van bescherming van een 'vage' Godsfiguur, via een soort van moedergodin, die Maria heet, en een soort van do-ut-des-principe. Als ik zoveel weesgegroetjes doe, dan zult Gij mij bescherming geven en hetgene wat ik vraag.
 
Ik denk dat dit de religiieuze ervaring is van de meeste christenen sinds 2000 jaar: een goedkoop truukje om zijn eigen zaakjes (geld, werk, vrouwen, sex) te regelen. 
 
Alleen een zeer kleine minderheid is in staat om de geniale christelijke symbolen te begrijpen. Als nauwelijks nog kerkse christen vind ik het eigenlijk flauwekul, maar als mysticus ben ik een door en door religieus wezen. Ik ga vooral uit van het Kruis, als het symbool van de armen en benen van de mens, met een verticale balk voor de benen, en een horizontale balk voor de armen. Vermits ik fysiek een klein ventje ben is het verticale balkeje zeer kort.
 
Ik denk dat mijn religieuze grondhouding gebaseerd is op het lijden van de mens...
 
Hier enkele religieuze teksten op  mijn blog Mijn eigen blog: http://hqz591.skynetblogs.be/

"De liefdevolle mens is een gekruisigde misdadiger: hij wordt vernederd, bespot, uitgelachen, gemarteld, omdat niemand hem begrijpt.De liefdevolle mens weet dat het zo is, dat het nooit anders is geweest, en waarschijnlijk nooit anders zalk zijn.Mensen verschillen enorm van elkaar op vlak van evolutionair bewustzijn. De liefdevolle weet dat et meestal niet de moreel hoger geëvolueerden zijn, die de macht hebben in de maatschappij.Dzeliefdevolle weet dat alleen de kwetsbaarheid de meest adequate beschrijving is van de situatie van de mens.Maar de wijze ZWIJGT. Hij heeft door ervaring geleerd dat hij toch niet begrepen wordt, en nooit begrepen KAN worden..."

"Veel hoger dan mij geëvolueerde wezens hebben de religieuze symbolen gecreëerd, zoals 'tat svam asi' uit het hindoeïsme.Dit betekent: ja, dat zijt zij, gij zijt de Mens geworden, Gij zijt wie Gij zijt, Gij zijt niet anders dan de lijdende mensheid, en alles van de lijdende mensheid is van u geworden, ja, voor dit lijden voelt Gij u verantwoordelijk...De mystiek is de hoogste menselijke ervarings- en expressievorm. Ja, ik ben een mysticus in hart en nieren. Ik behoor tot de filière van de Spaanse mystiek: Theresia van Avila, en Johannes van het Kruis..."

"Waarom moet ik mij altijd bekommeren om het lijden van de anderen, Mij aanpassez aan hun simplistische psychismen, mij inhouden, nooit mijn grootsheid kunnen tonen, die toch nooit begrepen wordt door de Vlaamse volksmens. IK ben een in de stof en de modder van Vaanderen neergedaalde engel. Ik heb grote witte vleugels, die de gemiddelde Vlaamse volksmens niet kan waarnemen...Maar wie bekommert zich om jet lijden van een engel, die in het stof van de materie is afgedaald, en daarin lijdt. Ee engel kan enkel troost vinden bij nog grotere engelen, maar waar vindt men die?"

"Toen ik me daarnet uitstrekte op mijn zetel, en mijn armen en benen uitstrekte, merkte ik tot mijn verbijstering dat ik in de vorm van een Kruis lag. Ja, een kruis bestaat uit een lange verticale vorm, en een korte horizontale vorm. die aansluiten bij de armen en benen van de mens. Het kruis was oorspronkelijk de terechtstellingsmethode door de Romeinen van zware misdadigers. Maar het heeft zijn archetypische kracht in de Westerse wereld gekregen, toen daarop Christus, de vermeende zoon van God wer gekruisigd. Daarmee is het kruis een zeer krachtig symbool van het lijden van de mens in de materie..."

01:04 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.