04-01-10

Cate Blanchett als Elisabeth, the virgin Queenn

sdfsdf

Ik heb nog eens de macht van de Hollywood-giganten ervaren. Ik maakte een eigen trailertje over 'Elisabeth: The Golden Age'. Ik laadde het op in Dailymotion, en vond de boodschap 'content rejected'. Dat recht hebben de copyright owners uiteraard, en ik betwist dit niet. Het is altijd trial and error om uit te maken in hoeverre een amateur zoals ik kan knippen en plakken in officiële media-produkten.

elisabeth

Dus hier een officiële theatrical trailer van 'Elisabeth: The Golden Age'. Het gaat over Elisabeth I, koningin van Engeland tussen 1558 en 1603. Ze werd The Virgin Queen genoemd, omdat ze besloot om ongehuwd te blijven en als een moeder over haar kind Engeland te heersen. Zij was de dochter van Hendrik VIII en diens tweede vrouw Anna Boleyn.

Haar bewind speelde zich af in de zeer turbulente 16de eeuw, toen Europa verscheurd werd door religieuze tegenstellingen tussen katholieken, lutheranen,calvinisten, Anglicanen, wederdopers,etc., waarop zich politieke en militaire machtsbelangen entten.

Ergens kan je de 16de eeuw vergelijken met de eveneens door-en-door ideologische 20ste eeuw. Nu ging het niet meer om religies, maar om geseculariseerde ideologieën, die de plaats van de godsdienst in de maatschappij hadden overgenomen: kapitalisme, democratie, communisme, socialisme, fascisme, nationaal-socialisme, etc. die mensheid verdeelden, met miljoenen doden tot gevolg. Eind 20ste-begin 21ste eeuw ziet bovendien de opgang van het extreme segment van de Islam, die opnieuw het concept 'Heilige oorlog' tegen anderdenkenden introduceert, net zoals in het taalgebruik van de 16de eeuw...

philipII

Maar goed, alle historische analogieën terzijde gelaten, het is altijd gevaarlijk om historische vergelijkingen te maken. Ik geloof dat de mens uiteindelijk weinig leert uit de geschiedenis en dat hij in een eeuwige cyclus altijd zal vervallen in hetzelfde instinct om zijn soortgenoten af te maken, als die niet op hem lijken. Ik weet het, mijn beeld van de mens is niet bepaald optimistisch. Dit komt wellicht door mijn te grote historische belezenheid, en zoals Nietsche heeft gezegd, is teveel historisch besef gevaarlijk voor een mens...

Terug naar de historische realiteit van Elisabeth. In de tweede helft van de 16de eeuw was het Katholieke Spaanse Rijk oppermachtig, een rijk 'waar de zon nooit ondergaat'. Naast Spanje, haar machtscentrum, heerste het over grote delen van Italië, de Nederlanden en de helft van Zuid-Amerika. Haar zilvervloten brachten galjoenen vol goud en zilver vanuit Amerika naar Spanje, waarmee de Zeer Katholieke Vorst, Filips II, zijn imperialistische politiek kon voeren, gebaseerd op de Waarheid van het Katholieke Geloof. In onze Nederlanden walmden de brandstapels waarop calvinisten, lutheranen en wederdopers een zeer pijnlijke dood stierven...

In de Nederlanden kwam het grootste deel van de bevolking in opstand tegen deze despoot, tegen de verbranding van ketters, en het negeren van inspraak van het volk -weliswaar alleen het bevoorrechte deel van de bevolking. De Noordelijke Nederlanden, met een zeer dominante calvinistische minderheid- slaagden erin zich los te rukken uit de klauwen van deze Paapse Duivel, genaamd Filips II van Spanje.

Het Zuiden daarentegen, dat overwegend katholiek was -met uizondering van de tijdelijke calvinistische stadsstaten Gent en Antwerpen- werd terug voor de Spaanse Kroon heroverd door Alexander Farnese, Prins van Parma. Hoogtepunt was de herovering van Antwerpen in 1585.

Farnese had de Schelde afgesloten met een scheepsbrug, die in die tijd bewondering opriep. De Antwerpenaars trachtten deze scheepsbrug op te blazen met brandschepen. Bijna slaagden ze daarin, toen een brandschip 800 Spanjaarden de lucht in blies. Maar de brug werd snel hersteld, en Antwerpen diende bij gebrek aan voedselvoorraden te capituleren voor de Spaanse Kroon.

Nu de Zuidelijke Nederlanden heroverd waren, kon Filips II zijn aandacht op Engeland richten. Dat werd geregeerd door Elisabeth, een Protestantse vorstin. Engelse kapers, oogluikend gedoogd door Elisabeth, plunderden regelmatig de Spaanse zilvervloten, waaronder Walter Raleigh, in deze film de bijna-minnaar van de Engelse vorstin.

De Katholieken in Engeland, gesteund door Spanje, bereidden een revolte voor tegen de Protestantse Elisabeth. Ze richtten hun hoop op de Katholieke Mary Stuart, voormalig Koningin van Schotland. Als Katholieke pretendente van de Engelse Kroon was ze gevangen gezet.

Toen uitlekte dat zij de spil was van een complot van de katholieken en van Spanje om Elisabeth te vermoorden en opnieuw het katholiscisme in Engeland te herstellen, werd ze veroordeld voor hoogverraad en onthoofd.

Spanish_Armada

Dat was voor Spanje de formele aanleiding om in 1588 een gigantische Armada van schepen uit te sturen om Engeland te veroveren en het Ware Geloof daar te herstellen. Deels door artilleriebeschietingen en het uitsturen van brandschepen, maar vooral doordat de Spaanse Armada in een storm tegen de Engelse rotsen te pletter sloeg, werd de bedreiging voor het bewind van Elisabeth opgeheven.

Onder het bewind van Elisabeth groeide Engeland definitief uit tot dé maritieme en commerciële mogendheid in de wereld, met o.a. kolonies in Amerika, zoals New York en Virginia (zo genoemd naar The Virgin Queen). De kunsten bloeiden onder haar bewind, waaronder de geniale Shakespeare, zonder dewelke geen enkel spreken over de fundamentele drijfveren van de mens in de Engelse taal mogelijk is... 

jljkl

09:37 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.