01-01-10

De slag bij Rocroi (1643)

Hier een clipje dat ik bracht op Dailymotion over de Spaanse tercio 's in de slag van Rocroi (1643), de zoveelste slag tussen de Spaans-Habsburgse monarchie en het opkomende Franse Koningrijk...

U ziet dat de Spaanse toepen tweeërlei wapens hadden: piekeniers en musketiers. De piekeniers waren zware jongens, die de zware piek moesten dragen, om de cavalerie af te weren. De musketiers waren veeleer vrije jongens, die zich op de flanken van de tercio bevonden, om daar met hun musketvuur de vijand af te schrikken U ziet hoe ze hun lonten aanblazen, want een musket in die tijd moest met een brandende kord ontvlamd worden. Het was pas sinds ongeveer 1700 dat de musketten met een vuursteen waren uitgerust, waardoor letterlijk de vlam in de pan ontbrandde. Het was pas sinds ongeveer 1850 dat de combinatie van kruit, loden kogel en lapje, om de damp van het buskruit beter te richten, plaats maakte voor de 'cartouche', de combinatie van ontvlambaar kruit en de kogel, in één geheel. Bovendien maakte dit het achterlijke systeem van voorlading, het moeten laden van de musket vooraan, het uitkuisen van de loop met een laadstok overbodig. De 'achterladers' na 1850 waren de militaire kracht van het Tweede Duitse Keizerijk na 1870,  Immers, het kunnen laden van het geweer achteraan maakte het Duitse  soldaten mogelijk om liggend te schieten, waarme ze de Fransen verpletterend konden verslagen in 1870.

Eeind negentiende eeuw kwam er dan het machine geweer, waarmee de Westerse kolonialen de 'achterlijke' Afrikanen naar het hiernaamaals konden schieten...

De musktetiers bewogen zich als mobiele kollone daarheen, waar de druk op het piekeniersblok van de tercio (Spaans regiment) het grootst was. De combinatie piekeniers-musketiers was de militaire kracht van het Spaans-Habsburgse rijk, dat hen grote overwinningen bezorgde, en hen een reputatie van onoverwinnlijkheid bezorgde. Echter, in de slag van Rocroi (1643) werden de Spaanse tercio 's verpeltterend verslagen door de Prins van Condé. Het was het begin van de neergang van de Spaanse militaire kracht, die na 1650, en nog meer in de 18de eeuw tot een tweederangsmogendheid degradeerde...

Maar soms waren in de 17de eeuw ook gevechten tussen piekeniers, waarbij letterlijk  de kreet 'hijo de puta' (Franse hoerenzoon) luid weerklonk...

De cavalerie viel aan met handpistolen, en volgden het syteem van de 'caracole' dat ontwikkeld was door Maurits van Nassau, de zoon van Willem van Oranje. Nadat ze hun pistolen hadden afgeschoten, reden ze terug naar de achterhoede om hun pistolen te herladen, en om hun collega 's de kans te geven om hun pistolen af te schieten. Dit alles kadert binnen de 'militaire revolutie' tussen 1550-1650, die door Geoffry Parker is beschreven, waarbij het hele krijgsgebeuren omwenteld werd door de introductie van vuurwapens.

Tenslotte, aanhoor aan het begin van dit cliipje het het prachtige geroffel van de trommels in triolen (drie slagen per maat). Trommels, trompetten en liederen zijn overal ter wereld door legers gebruikt, om de soldaten van hun doodsangst te verlossen, en hen de kracht te geven om door te vechten...

13:08 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.