13-03-09

Verschil tussen christendom en boeddhisme

Wanneer je zo de wereldgodsdiensten bestudeert, dan ontdek je vele gelijkenissen tussen het christendom en het boeddhisme. Beide benadrukken het lijden van de mens.

Als je een jong mens bent, dan heb je natuurlijk geen boodschap aan zulke miserabilistische ideeën. Je bruist van vitaliteit, je hebt sexuele aantrekkingskracht en ondernemingszin. Het duurt niet lang vooraleer je een liefje leert kennen, trouwt en kinderen krijgt.

Eveneens, in dezelfde zijnsorde leidt jouw bruisende vitaliteit en groeiende vaardigheden ertoe dat je een job verovert, die je toelaten om jouw gezinnetje te onderhouden, en een zeker niveau van materiële veiligheid te verwerven.

Die houding van optimisme verandert wanneer je de tweede levensfase ingaat, vanaf 35?-40? jaar, de ene al wat vroeger dan de andere. Je ontdekt dat het leven toch niet dat is wat je ervan dacht te brengen, dat mensen en dingen, waar je waarde aan hecht, niet blijken te zijn wat jij op hen projecteerde. Er ontstaat teleurstelling, frustratie, ja zelfs lijden.

Het lijden is de enig zinvolle menselijke ervaring waarop een religieuze houding dient te steunen. Want er is geen vraag naar de zin van het leven wanneer alles jou meezit in het leven. Lijden ontstaat door de frictie tussen ideaal en werkelijkheid. Hoe daarmee om te gaan?

Je kan onmogelijk een oplossing vinden in de materialistische mediacultuur waarin de westerse mens leeft. Integendeel, die media creëren de illusie dat er voor elk probleem een oplossing bestaat, dat elk individueel probleem het resultaat is van een individuele wilszwakte, die door een hele batterij van 'experten' kan opgelost worden.

Neen, dit is een 'Dead End', een eindeloos straatje van weeral eens eindeloze frustraties, omdat je niet kan beantwoorden aan al die onrealistische idealen, die de massamedia jou voorspiegelen.

Nadat je de illusie van de deskundologie achter jou hebt gelaten, ga je stilaan beseffen dat je helemaal alleen staat in jouw lijden, meer zelfs, dat het lijden niet kan opgelost worden, zolang je vanuit onrealistische verwachtingen naar het leven kijkt.

De enige verzachting van jouw lijden ligt erin dat je die onrealistische verwachtingen grotendeels loslaat. OK, ik ben dik, en ik slaag er niet in om te vermageren, wat al die vrouwenblaadjes mij ook beloven. OK, mijn partner bedriegt mij met een jongere vrouw. OK, ik slaag er niet in om de ridder op het witte paard te veroveren, of ik ben mislukt in het vinden van creatieve job waarin ik mijn persoonlijkheid kan uiten.

Zulke ervaringen zijn heel normaal, helemaal geen aberratie. Frustratie is de essentie van de existentiële ervaring van de mens. Ik zou bijna geneigd zijn om te zeggen: het is een crimineel feit om het tegendeel te beweren.

Ik kom terug tot de titel van mijn bijdrage: het verschil tussen het christendom en het boeddhisme. Beide gaan uit van het lijden van de mens, hetgeen geen bewuste mens kan negeren dat dit de essentie van het menselijk bestaan uitmaakt.

Het symbool van het christendom is de gekruisigde Christus. De lijdensretoriek binnen het christendom is heel dominant aanwezig. Het vooruitgangsoptimisme vanaf de jaren zestig herkende hierin een psychopathologische houding. Bevrijd de mens van zijn beperkingen, en het lijden zal worden opgeheven.

Neen, beste mensen, het lijden kan niet worden opgeheven. Het lijden maakt deel uit van de essentie van ons mens-zijn, ook al hebben we technologieën ontwikkeldd om het lijden te verzachten en uit te stellen. Maar lijden zul je altijd op de lange termijn.

Wat is dan het verschil tussen de affirmatie van de lijdende mens in het christendom en in het boeddhisme?  Ik hoor de vraag al aankomen.

Het verschil ligt in de metafysische oriëntatie: het christendom gelooft dat er een persoonlijke God is die het lijden van de mens zal opheffen. Ja zelfs, hij heeft zijn zoon ter aarde gestuurd om het lijden van de mensheid op zich te nemen. Symbool daarvan zijn de miljoenen kruisbeelden die nog altijd overal ter wereld worden gevonden.

Het boeddhisme gaat evenzeer uit van het lijden als de ultieme existentiële ervaring van de mens. Maar het verbindt daaraan geen theïstische associaties. Het boeddhisme is een psychotherapie, die uit gaat van hetgeen door de mens empirisch waarneembaar is 1) dat het leven lijden is 2) dat het lijden voortspruit uit begeerte 3) dat de genezing van het lijden te vinden is in het opheffen van de begeete

Vandaar mijn bijdrage over de gelijkenissen, maar vooral over de verschillen tussen het christendom en het boeddhisme...

Met deze bijdrage wil ik geenszins beweren dat de ene levensbeschouwelijke houding beter zou zijn dan de andere. Ik ga gewoon uit van feiten, zonder daar waardeoodelen aan te verbinden.

Ik ben christelijk opgevoed, dat is allemaal een beetje verwaterd, maar ik kan je verzekeren dat ik nog steeds tientallen weesgegroetjes bid, wanneeer ik mij zondig voel en smeek om verlossing van mijn lijden...

 

14:49 Gepost door Johnsatyricon | Permalink | Commentaren (4) |  Print |  Facebook | |

Commentaren

Een fijne vrijdag. Hallo Jezus Christus heeft geleden, is gestorven en opgestaan uit de dood. Boedha is niet opgestaan. Alle Godsdiensten zonder Jezus is geen geloof en ook geen gelijkenis.
God/Jezus Christus is gestorven aan het kruis voor alle zonden aan het kruis van de mens. God/Jezus red en geen Boedha.
Ik heb wel respect voor mensen met een ander geloofsovertuiging.
Gods woord zegt alle knie zal zich buigen en alle tong zal zich beleiden want Jezus Christus is Heer.

Gepost door: Patricia | 13-03-09

Reageren op dit commentaar

Dits is gewoon een simpele vaststelling, zonder daar waarde-oordelen aan te verbinden. Ik ben christelijk opgevoed, en ik bid -soms- nog tientallen weesgegroetjes.
vriendelijke groeten

Gepost door: Johnsatyricon | 13-03-09

Reageren op dit commentaar

Lijden Wat zou een leven zonder lijden zijn ?
Niets, want vanaf je geboorte, en misschien ervoor ook al, lijd je om te overleven .
De eerste ademstoten .
Het huilen zijn geen vreugdes uitingen .
Denk ik toch .
Ik was niet helemaal bij mijn verstand die dag .

En het lijden overwinnen; is toch het mooiste dat je kan meemaken .

Gepost door: Siberx | 13-03-09

Reageren op dit commentaar

Meer uitleg over het Boeddhisme aub, is het Boeddhisme een waar geloof?

Gepost door: G.Salembier | 15-12-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.